Novice
Sveže
 
 

Platinasti svinčnik v roke Jelki Hudoklin, častna članica postala Maja Simoneti

Za leto 2020 je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije podelila dva naziva častnih članic, en platinasti svinčnik ter pet zlatih svinčnikov.
Brez fanfar in živahnega strokovnega druženja, pa vendar dostojanstveno, ob dobri glasbi in profesionalnem vodenju so bile podeljene letošnje najvišje nagrade Zbornice za arhitekturo in prostor.

Ob tem smo lahko krajinske arhitektke in arhitekti spet enkrat zelo ponosni. Platinasti svinčnik je prejela naša kolegica Jelka Hudoklin, častnim članom pa se je pridružila Maja Simoneti.
Obe aktivno so ustvarjata slovensko prostorsko realnost, nemalokrat v tesni navezi, Ljubljanska šola za krajinsko arhitekturo pa je v novem zborniku Slovenska arhitektura in prostor 2020 preko njunih nagrad tudi dobila prav posebno mesto.
Več si lahko preberete v prispevku RTV Slovenija.

Čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem in hvala Upravnemu odboru ZAPS in komisijam!

Za tiskalnik

Vabilo na posvet: HLADNA MESTA ZA VROČ PLANET

Vljudno vabljeni na spletni posvet in panelno razpravo »HLADNA MESTA ZA VROČ PLANET: pomen prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih«, ki bo v četrtek, 15. oktobra 2020, ob 10.00 potekal s prenosom v živo.

Strokovnjaki z različnih področij delovanja bodo predstavili svoj pogled na problematiko prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih ter pristope, ki so se ali se še uveljavljajo v teoriji in praksi.

Posvet bo potekal v treh sklopih. V prvem bo osvetljena problematika podnebnih sprememb, izzivi v urbanih območjih ter najpomembnejši koraki za prilagajanje na strateškem nivoju. V drugem sklopu bodo predstavljeni načrtovalski pristopi prilagajanja na podnebne spremembe, tudi na primeru mesta Ljubljane. Tretji sklop bo posvečen možnostim in priložnostim ukrepanja. Po zaključku sklopov bo sledila daljša razprava z zaključki.

Več informacij o posvetu najdete v programu. Panelna razprava bo potekala na spletni platformi Zoom, za udeležbo prosimo, da se prijavite na spletnem obrazcu.

Posvet bo izveden s sofinanciranjem Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne občine Ljubljana.

Za tiskalnik

Mednarodni vrtni festival Chaumont-sur-Loire 2021

Člane vljudno vabimo k prijavi na mednarodni natečaj za 30. mednarodni vrtni festival Chaumont-sur-Loire 2021 v Franciji

Mednarodni vrtni festival Chaumont-sur-Loire je od leta 1992 laboratorij za sodobno oblikovanje vrtov in krajine po vsem svetu. Festival daje zagon vrtni umetnosti, saj prikazuje nove rastline in materiale, inovativne pristope ter ideje. V 29 letih je bilo na festivalu zasnovanih več kot 800 vrtov. Zanimiv je tako za javnost kot za stroko.

Organizatorji vrtnega festivala v Chaumont-sur-Loire vabijo slovenske krajinske arhitekte, študente ali mešane skupine strokovnjakov s področij krajinske arhitekture, arhitekture, oblikovanja, botanike, inženirstva in sorodnih strok k sodelovanju na mednarodnem natečaju. Gre za tekmovanje za zasnovo vrta na lokaciji festivala, na eni od 20 parcel v velikosti približno 210 m2.

Termatika zasnove vrta se glasi:
BIOMIMIKRIJA NA VRTU / NARAVA, NESKONČEN VIR INSPIRACIJE

Za samo prijavo na natečaj ni predvideno plačilo, je pa predvideno plačilo za izbrane oblikovalce in izvedbo vrta.

Rok za oddajo projektov vrta je petek, 30. oktobra 2020, do 17. ure.
Več informacij, celoten opis teme in pogojev sodelovanja na natečaju je na voljo na naslednji povezavi.

Kontaktna oseba: Elizabeth Mettling, +33 (0) 631 553 766,
concours@domaine-chaumont.fr

Zala Jerman, UO DKAS

Za tiskalnik

Zelene površine za zdrav življenjski slog v času omejitev gibanja

V trenutnih življenjskih razmerah pandemije se je zaradi omejitve gibanja pokazala prava vrednost in pomen kakovosti lokalnega okolja ter možnosti izbire. Zaradi omejitve zbiranja na javnih površinah so v ospredje prišle predvsem rekreacijske daljinske povezave, ki uporabnikom omogočajo dopustne aktivnosti in priporočeno medsebojno distanco za gibanje v zelenem okolju. Povečan interes po njihovi uporabi je marsikje odprl vprašanja ustrezne dostopnosti, kapacitete, zveznosti in kakovosti teh površin ter posledično ustreznosti njihovega načrtovanja, urejanja in vzdrževanja.
Več si preberite v prispevku.

Ekipa projekta Ven za zdravje 2, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Za tiskalnik

Proti zlorabi sistema v škodo kakovosti okolja

Poenostavljanje postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj in zaostritev pogojev sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih povečuje tveganje za korupcijo v škodo okolju. Tovrstno tveganje potrjuje ne le javno izražanje mnenj s strani nevladnih organizacij, temveč temu pritrjujejo tudi predstavniki vlade, ko ta sveženj ukrepov v sklopu interventne zakonodaje za omilitev posledic epidemije pojasnjujejo javnosti.

Posebej zaskrbljujoč in sporen je tudi predlagan amandma k Zakonu o ohranjanju narave, ki večini nevladnikom preprečuje tudi možnost pridobitve statusa delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Organizirana civilna in strokovna družba v sistemu urejanja prostora in varstva okolja predstavlja pomembno varovalo pred zlorabami sistema v škodo kakovosti prostora in okolja kot javnega dobra. Posledice sprejetja takšnih ukrepov so lahko za slovensko okolje, prostor in družbo daljnosežne, morda celo nepopravljive.
Več v prispevku.

Barbara Kostanjšek, predsednica DKAS

Za tiskalnik

Datoteke
Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si