Novice
Sveže
 
 

Konferenca Vse krajine štejejo

10. oktobra je v Muzeju za arhitekturo potekal zaključni dogodek projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike - konferenca "Vse krajine štejejo! K večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko". Na konferenci je bil predstavljen koncept Krajinske politike Slovenije.

Na konferenci so bile poleg projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine predstavljene še izkušnje izvajanja Evropske konvencije o krajini in krajinske politike v Kataloniji ter izvajanje EKK v Sloveniji in na Hrvšakem. Primer Katalonije je nazorno prikazal potencial celovitega urejanja krajine, ki ga zagovarja tudi koncept Krajinske politike Slovenije.

Drugi del konference je potekal v znamenju tradicionalnega srečanja društev krajinskih arhitektov Slovenije, Hrvaške in Srbije - Krajina Pejzaž Krajobraz. Tematsko se je konferenca osredotočila na krajine mestnega obrobja, kot prostore največjih konfliktov.

Okoli 100 zbranih poslušalcev sta ob začetku nagovorila državna sekretarka Ministrstva za kulturo mag. Petra Culleto ter državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor Aleš Prijon.

Posnetek konference si lahko ogledate na društvenem Youtube kanalu.
Predavanja in zbornik konference so objavljeni v razdelku o Krajinski politiki.

O konferenci je poročal tudi Katalonski observatorij za krajino.

Za tiskalnik

Okrogla miza Ven za zdravje

17. oktobra je na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije potekala okrogla miza Ven za zdravje ob zaključku programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva. Projekt je Urbanistični inštitut izvajal med leti 2017 in 2019 v okviru programa Ministrstva za zdravje Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Projekt je vodila krajinska arhitektka mag. Ina Šuklje Erjavec.

Na dogodku sta krajinski arhitektki Jana Kozamernik in dr. Vita Žlender predstavili zaključno publikacijo Ven za zdravje: Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga, ki povezuje področji javnega zdravja in načrtovanje zelenih površin kot ključnih odprtih prostorov za gibanje na prostem. Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali števlni govorniki.

Več o dogodku in ključne ugotovitve si lahko preberete na spletnih straneh UIRS.

Za tiskalnik

20. oktober - Tretji mednarodni dan krajin

Na dan 20. oktober 2019 Svet Evrope in vse države podpisnice Evropske konvencije o krajini praznujejo tretji mednarodni dan krajin, ki naslavlja »KRAJINE IN VODE« ter pozornost usmerja predvsem v prepoznavanje pomena voda v krajini.

Evropska konvencija o krajini je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in o načrtovanju krajin ter o ozaveščanju javnosti o pomenu krajin. V konvenciji izraz »krajina« pomeni območje, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so plod delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in/ali človeških dejavnikov. Obravnava naravno, podeželsko, mestno in primestno krajino, vključuje celinske in morske vode ter se nanaša na izjemne, običajne in degradirane krajine.

Konvencija podaja temeljne usmeritve za področje krajine, ki jih morajo države podpisnice pri razvojnih politikah, strategijah, programih in pri mednarodnem sodelovanju, upoštevati. Konvencijo o krajini je do danes podpisalo že 41 držav in od tega 39 tudi ratificiralo. Slovenija je konvencijo podpisala marca 2001, ratificirala julija 2003 (Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini, U.l.RS, št.74/2003) in s tem jasno izrazila namero, da bo vidik varstva, upravljanja in načrtovanja krajin upoštevala v vseh procesih trajnostnega razvoja in varstva okolja.

Ob priložnosti obeleževanja mednarodnega dneva krajine smo parterji projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za krajinsko politiko, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor organizirali zaključno konferenco in predstavili koncept Krajinske politike Slovenije, ki je zastavljen kot sistemski okvir za delovanje družbe na področju urejanja krajine. Prvi cilj tovrstnega delovanja je povečanje skrbi za varstvo in razvoj krajine kot zagotovilo za večjo kakovost bivanja, gospodarski razvoj in krepitev identitete.

Vabimo vas, da si pogledate tudi novico Svet Evrope.

Za tiskalnik

Vabilo na konferenco Vse krajine štejejo! K večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije vabi na konferenco Vse krajine štejejo! ob zaključku projekta »Varstvo in razvoj slovenske krajine«, ki bo 10. 10. 2019 v dvorani Veliki stolp Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (Rusjanov trg 7, Ljubljana). S konferenco obeležujemo Mesec prostora, dan krajin (20. oktober) ter srečanje društev krajinskih arhitektov Srbije, Hrvaške in Slovenije Krajina Pejzaš Krajobraz.

Na konferenci Vse krajine štejejo! bo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z gosti iz tujine in z udeleženci odprlo razpravo o krajinski politiki. V prvem delu bodo predstavljeni rezultati projekta»Varstvo in razvoj slovenske krajine«, oblikovanje krajinske politike bo osvetljeno tudi skozi primer Katalonije in poročila o izvajanju Evropske konvencije o krajini v Sloveniji in na Hrvaškem. V drugem delu bo pozornost namenjena posebnostim urejanja primestne krajine - razprava se bo oblikovala s primeri dobrih praks iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, predstavljeni bodo pristopi k celovitemu in vključujočemu urejanju krajine, ki ga zagovarjajo tudi izhodišča za Krajinsko politiko Slovenije.

Več si preberite v priloženem vabilu. Prijave na konferenco so odprte do 7. 10. preko prijavnega obrazca.

Konferenco sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor ter Mestna občina Ljubljana.

Vljudno vabljeni!

Za tiskalnik

Okrogla miza "Slovenija - še moja dežela?"

V sklopu projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine vabimo na okroglo mizo Slovenija – še moja dežela?, ki se bo odvijala v sredo, 18. 9. 2019 ob 18. uri v Narodnem muzeju (Metelkova).

Razpravljali bomo o procesih, ki so vplivali na trenutno stanje slovenske krajine, tudi v luči turizma, nanizati nekaj dobrih in slabih praks rokovanja s krajino. Poudariti želimo, da je premišljeno ohranjena krajina lahko izjemen razvojni vir, hkrati pa tudi opozoriti na zmanjševanje kakovosti slovenske krajine v zadnjih desetletjih. Predstavili bomo tudi možnosti za celovito varstvo, načrtovanje in upravljanje krajine v primeru priprave in sprejetja Krajinske politike Slovenije.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

dr. Božidar Jezernik, redni profesor kulturne antropologije, nekdanji dekan Filozofske fakultete, vodja programske skupine Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu
Marjeta Keršič Svetel, interpretatorka naravne in kulturne dediščine
Maša Klemenčič, sektor za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte na Slovenski turistični organizaciji
dr. Mihael Kline, doktor psihologije, dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede
prof. dr. Ana Kučan, krajinska arhitektka, prejemnica Platinastega svinčnika 2017, profesorica na Oddelku za krajinsko arhitekturo v Ljubljani.
Dogodek bo moderirala dr. Maja Simoneti (Inštitut za politike prostora, IPOP)

Informativne prijave: https://forms.gle/ERyDrCzGCH3C67sp7
Več si preberite v napovedniku.

Okroglo mizo organizira CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, ki skupaj z Društvom krajinskih arhitektov Slovenije in Inštitutom za politike prostora izvaja projekt Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si