Novice
Sveže
 
 

Razstava Krajina. Včeraj. Danes? Jutri! ponovno - tokrat v Velenju

V torek, 20.7., ob 19.19 uri je v Knjižnici Velenje potekala otvoritev razstave Krajina. Včeraj. Danes? Jutri!, prvič razstavljena v Muzeju oblikovanja in arhitekture v Ljubljani oktobra 2019. Razstava in spremljajoča publikacija sta poklon utemeljiteljema slovenske krajinske arhitekture, zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani Dušanu Ogrinu (1929-2019) in zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani Janezu Marušiču (1939).
Razstava in publikacija prikazujeta fotografije, ki jih je pred več kot tremi desetletji posnel profesor Ogrin in objavil v monografiji Slovenske krajine. Ob omenjenih fotografijah so predstavljene fotografije istih vedut v današnjem času. Prizori predstavljajo široko tipologijo sprememb, ki segajo od pozidave, intezifikacije kmetijstva, do opuščanja rabe, zaraščanja in naravnih procesov. Te spremembe so na fotografijah različno opazne ter različno prostorsko razporejene. Ker krajina ni zgolj podoba, vendar tudi posameznikov pogled nanjo, so pari fotografij na razstavi pospremljeni s komentarji, ki procese v krajini kontekstualizirajo in vrednotenju sprememb nudijo oporo.

Z razstavo želi Društvo krajinskih arhitektov Slovenije prikazati razvoj slovenskih krajin v zadnjih tridesetih letih in ponuditi možnost za razmislek o tem, katere spremembe so nujne in katere ne, kako urejamo krajine ter naslavljamo razmerje med varstvom in razvojem krajin in ali kot družba prepoznamo slovenske krajine kot vrednoto – kot naš kakovosten življenjski prostor ter osnovo za osebno in narodno identiteto.

Fotografije razstave: Dušan Ogrin, Luka Vidic, Jure Gubanc, Nejc Trampuž, Luka Kaše, Janez Vidic
Besedila: Dušan, Ogrin, Nuša Britovšek, Urška Kranjc, Katja Mali, Metod Rogelj, Naja Marot, Tanja Simonič Korošak, Stanka Dešnik, Barbara Kostanjšek, Etbin Tavčar, Tina Trampuš, Tatjana Capuder Vidmar, Miran Krivec, Mateja Kregar, Mirko Kunšič, Dušan Stupar

Zasnova razstave: Tadej Bevk, Luka Javornik, Pia Kante, Dušan Stupar

Za tiskalnik

Problematika novele Zakona o vodah in poziv na referendum 11. julija 2021

Zakaj potrebujemo referendum za pitno vodo?

Ponovno opozarjamo na škodljivo novelo Zakona o vodah, ki dovoljuje gradnjo objektov na območju priobalnega pasu. Kljub navajanju, da bo šlo za objekte v javni rabi, ti niso nujno v javno korist in niso javno dobro, temveč lahko pomenijo komercializacijo in onemogočanje javnega dostopa do vode.
Priobalna območja (zlasti rečna) se v razvitih državah upoštevajoč Vodno direktivo EU obsežneje renaturirajo, potekajo projekti in akcije vračanja prostora naravni vodni dinamiki za zagotovitev poplavne varnosti. Kaj pa pri nas?

Za ohranitev javno dostopnih, kakovostnih virov pitne vode 11. julija oddajmo glas PROTI noveli zakona.

Več o problematiki novela Zakona o vodah v izjavi za medije v Dnevniku
Več o strokovnih argumentih in možnostih glasovanja pa na spletni strani Za pitno vodo


UO DKAS

Za tiskalnik

Praktikum na temo umeščanja infrastrukture za koriščenje obnovljivih virov energije v prostor

V sklopu Meseca krajinske arhitekture je DKAS izvedel praktikum za člane društva. Naslovili smo temo umeščanja infrastrukture za koriščenje obnovljivih virov energije v prostor (v nadaljevanju OVE) v povezavi z vplivi na krajino.

O umeščanju infrastrukture za koriščenje OVE so člani DKAS na podlagi izkušenj predstavili svoje ugotovitve: Vesna Kolar Planinšič (MOP, SSPVO) je predstavila strateški vidik umeščanja infrastrukture za koriščenje OVE v prostor, Eva Harmel (ZaVita, d.o.o.) je na primeru celovite presoje vplivov na okolje za Nacionalni energetsko podnebni načrt predstavila vrednotenje vplivov na krajino, Tadej Bevk (UL BF, Oddelek KA) je delil zaključke raziskovalnih nalog na temo doživljanja OVE v krajini, Blanka Bartol (MOP, DP) pa je poudarila pomen celostnega pristopa pri opredeljevanju ustreznih območij ter vlogo akcijskih načrtov, vezanih na umeščanje te infrastrukture pri izvedbi Strategije prostorskega razvoja Slovenije.

V okviru vodene razprave, ki jo je moderirala Jelka Hudoklin (Acer Novo mesto d.o.o.) so za posamezno vrsto infrastrukture za koriščenje OVE izkušnje iz izvedbe različnih projektov delili Tadej Bevk (sončne elektrarne), Jelka Hudoklin (hidroelektrarne), Rado Romih (vetrne elektrarne) ter Aleš Mlakar (vetrne elektrarne).

Ključne ugotovitve razprave v okviru Praktikuma so povzete v sporočilu za javnost.


Za DKAS

Eva Harmel, Barbara Kostanjšek, mag. Jelka Hudoklin

Za tiskalnik

Prva obeležitev Dneva travniških sadovnjakov

Mesec krajinske arhitekture zaključujemo z obeležitvijo prvega evropskega Dne travniških sadovnjakov.
Z obeleževanjem tega dne poudarjamo pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v Evropskem prostoru. Na pobudo Biotehniške fakultete in Zveze sadjarskih društev Slovenije, letos 30. aprila prvič obeležujemo Dan travniških sadovnjakov.
DKAS podpira pobudo obeležitve Dneva travniških sadovnjakov in podpira tudi vse aktivnosti za njihovo ohranitev. Travniški sadovnjaki so posebnost in ena značilnih krajinskih prvin v naši kulturni krajini. Ne prispevajo pa zgolj k podobi kulturne krajine, temveč imajo celovito prostorsko, kulturno ter ekološko vlogo. Pomembni so predvsem za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Celotno besedilo pobude si lahko preberete tukaj.


Barbara Kostanjšek, predsednica

Za tiskalnik

Mesec krajinske arhitekture 2021: odpovedane aktivnosti od 23. aprila dalje

Obveščamo, da so nekatere aktivnosti v sklopu Meseca krajinske arhitekture 2021 zaradi trenutnih omejitev odpovedane.
V veljavo je namreč z 23. aprilom stopil Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi.

Zaradi omenjenega odloka so odpovedane naslednje aktivnosti:
- Prvomajske počitnice (vodenje po gradu Grad, program za družine), Grad Goričko, predvideno od 24. 4. do 2. 5.
- Jane's Walk v Novem mestu (voden sprehod), predviden 25. 4.
- PreŽiveti z netopirji, dan odprtih vrat (voden ogled razstave), Kančevci na Goričkem, predviden 28. 4.

V kolikor bodo razmere dopuščale, je možno, da se bodo aktivnosti z upoštevanjem omejitev izvedle naknadno.

Še naprej pa vas prijazno vabimo k spremljanju aktivnosti na koledarju dogodkov, o katerih objavljamo po družbenih omrežjih:
Facebook - @DKAS - Društvo Krajinskih Arhitektov Slovenije
Instagram - @d_ka_s

UO DKAS

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si