Novice
Sveže
 
 

Vabilo na 25. redno letno skupščino DKAS

Spoštovani člani DKAS, krajinski arhitekti, podporniki in nekdanji člani DKAS,

letošnje leto je za Društvo krajinskih arhitektov Slovenije jubilejno, saj praznujemo 25 let delovanja. V ta namen smo pripravili različne dogodke, osrednje praznovanje pa je bilo konec oktobra v Lendavi s posvetom, razstavo fotonatečaja in slavnostno akademijo s podelitvijo nagrad. Več o izvedenih dogodkih lahko preberete na tej in na facebook spletni strani (https://www.facebook.com/dkas.drustvokrajinskiharhitektov/).

Leto bomo zaključili s skupščino in prednovoletnim druženjem, kjer bomo podrobneje predstavili delovanje DKAS v letu 2017, govorili bomo o krajinski politiki, na kratko predstavili bistvene spremembe, ki jih prinaša nova zakonodaja, predstavili knjižico ob 25 letnici DKAS, v katero so predsedniki in Upravni odbori zapisali svoje spomine na delovanje društva.

Ob tej priložnosti tudi vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na 25. redni letni skupščini, ki bo 14. 12. 2017 ob 17h na Biotehniški fakulteti, predavalnica D1 (nova stavba – dekanat).

V upanju, da se zberemo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo,
Člani upravnega odbora DKAS: Jože Novak, Mojca Golobič, Saša Piano, Nuša Britovšek, Petra Vertelj Nared, Tomaž Acman, Lucija Gritli, Alenka Padežnik

Za tiskalnik

Krajine brez meja - Resolucija IFLA, 2017

Objavljamo prevod besedila Resolucije IFLA Krajine brez meja / Unlimited Landscapes, katere podpisnik je tudi DKAS. Izvirnik v angleščini je dosegljiv na naslovu: http://iflaeurope.eu/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/2017-Resolution-Unlimited-Landscapes.pdf

Krajine brez meja

V zadnjih letih je bil svet priča največji migraciji vseh časov, ki je razselila milijone ljudi. Konflikti in gospodarske neenakosti so se povečali in predstavljajo izziv nacionalnim državam in še posebej Evropski Uniji. Menimo, da ima krajina ključno vlogo v večkulturnosti in da lahko pomaga vzpostaviti skupne transnacionalne politike, ki bi okrepile sodelovanje med državami in vzpostavile ravnotežje za trajnostni razvoj za vse.

Z željo prispevati k rešitvi opisanih problemov smo podpisani predstavniki 34 nacionalnih organizacij evropskega območja, združeni v Mednarodno zvezo krajinskih arhitektov (IFLA), na svoji generalni skupščini v Bukarešti 2017 predlagali Resolucijo o krajinah brez meja.

Zato izjavljamo:

Verjamemo,
da so krajine kumulativne, človekovo delovanje je v stoletih spletlo bogastvo njihovih potez, kar navdihuje raznolike prostorske identitete;
da krajine odražajo našo identiteto, so naša živa naravna in kulturna dediščina ter temelj kakovosti človekovega bivanja;
da globalizacija ogroža razumevanje migracij, katerih dolga zgodovina je pripeljala do oblikovanja narodnih in nacionalnih identitet;
da je krajina tudi ekološki kontinuum brez meja in kot taka ključna za biotsko pestrost planeta in ohranjanje življenja;
da meje ogrožajo kulturno pestrost, ki ni le dodatek nacionalnim identitetam, temveč rezultat njihove povezanosti in pluralnosti;
da skrbno upravljanje krajine lahko prepreči okoljsko degradacijo in izboljša prehransko varnost ter s tem zmanjša konflikte in omeji migracije;
da celovite krajinske rešitve ustvarijo kakovostne prostore, ki se lahko bolj kot karkoli drugega ustrezno odzovejo na podnebne spremembe.

Pozivamo,
Svet Evrope, Evropsko Unijo, Visoki komite Združenih narodov za Begunce (UNHCR) in vse članice IFLA Europe, da priznajo pomen krajine in njenega oblikovanja v svojih odločitvah ter da preko političnih in drugih meja na krajino gledajo celovito, upoštevajoč ekološko integriteto, gospodarski razvoj in družbeno pravičnost, pri čemer naj:
se zavežejo k premiku od nacionalne identitete k Evropski, utemeljeni na pestrosti in pluralnosti, izogibajoč se družbenemu razslojevanju. Krajina s svojo kulturo in zgodovino je del našega občutenja prostora, zato je ohranjanje njenih značilnosti pomembno za preprečevanje občutka izkoreninjenosti in za zagotavljanje skupne prihodnosti;
zagotovijo kohezivno načrtovanje in oblikovanje krajin, ki stremita k dinamičnemu varstvu, upravljanju in načrtovanju krajin ter uporabi ukrepov, v katere bodo vključeni tudi migranti in begunci;
postavijo skupne cilje in tak model upravljanja, ki priznava raznolike dimenzije krajine in se izogiba posameznim izoliranim ukrepom, kar zagotavlja ravnotežje med družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi potrebami;
pomagajo državam in skupnostim pri izvedbi čezmejnih projektov, ki povezujejo območja in spodbujajo lokalne in regionalne oblasti, da delujejo na skupnih projektih za razvoj krajin;
podpirajo znanje o krajini, saj je potrebno za zoperstavljanje procesom degradacije, ki bodo verjeten rezultat sodobnih populacijskih in migracijskih pritiskov na krajino. Znanje, veščine in izkušnje strokovnjakov in drugih sodelujočih v krajinskem planiranju lahko koristi upravam, nevladnim organizacijam in drugim akterjem.

Na podlagi drugih povezanih mednarodnih in evropskih dokumentov:
Splošna deklaracija o človekovih pravicah, OZN (1948),
Konvencija o statusu begunca (1951),
Evropska konvencija o človekovih pravicah, Svet Evrope (1950),
Protokol o statusu begunca (1967),
Evropska listina o lokalni samoupravi, Svet Evrope (1985,)
Evropska socialna listina, Svet Evrope (1996),
Evropska konvencija o krajini, Svet Evrope (2000),
Teritorialna Agenda 2020, Evropska Unija (2011),
Akcijski program za okolje 2020, Evropska unija (2013),
Priporočila CM/rec(2015)8 Sveta ministrov državam članicam o implementaciji člena 9 Evropske konvencije o krajini o čezmejnih krajinah, Svet Evrope (2015).

Generalna skupščina IFLA EUROPE, Bukarešta, Romunija, Junij 2017

Prevod: prof. dr. Mojca Golobič, UO DKAS, pregled: prof. dr. Ana Kučan

Za tiskalnik

European Prize for Urban Public Space 2018: razpis za prijave, 15.1.-21.2.2018

Povezava:

http://publicspace.org/en/post/call-for-entries-for-the-european-prize-for-urban-public-space-2018

Za tiskalnik

PRAZNOVANJE 25 LETNICE DKAS V LENDAVI

Krajinski arhitekti Slovenije smo 25 let delovanja društva praznovali v Lendavi, 20. oktobra 2017, na dan, ki ga je Svet Evrope letos prvič določil za mednarodni dan krajine. Srečanje je potekalo v dvorani Kulturnega centra Lendava v več sklopih (plakat; podroben program).

Dopoldanski del je bil namenjen strokovnemu posvetu z naslovom TRAJNOSTNI TURIZEM IN KRAJINSKO NAČRTOVANJE, na katerem je dvanajst predavateljev (Robert Recek, Mojca Golobič, Ljiljana Tubić, Oliver Rathschüler, Simona Kaligarič in Andrej Grmovšek, Jelka Hudoklin, Tina Trampuš, Petra Krajner, Eva Harmel, Nika Dolenc, Luka Javornik in Peter Ličen ter Črt Just in Manuel Kuran) predstavilo primere iz prakse krajinskega in prostorskega načrtovanja za potrebe razvoja turističnih dejavnosti. Navzoče sta uvodoma pozdravila državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tanja Strniša, in predsednik DKAS, Jože Novak. Posvet sta vodili Stanka Dešnik in Ina Šuklje Erjavec.

Popoldne je bilo namenjeno razpravi o KRAJINSKI POLITIKI SLOVENIJE, ki naj bi kot nadresorski dokument zagotovila kakovostno in celovito urejanje slovenskega prostora ter angažirala in povezala vse, ki lahko na različnih področjih svojega delovanja prispevajo k načrtovanju, varstvu in upravljanju slovenskih krajin. Okroglo mizo je vodila Maja Simoneti, v pogovoru pa so sodelovali: Nataša Bratina, Mojca Golobič, Jelka Hudoklin, Izidor Jerala, Ana Kučan, Aleš Mlakar, Tina Trampuš in Stanka Dešnik ter celoten avditorij (več… poziv3). Uvodne misli k razpravi je prispeval Ivan Janez Marušič, njegovo pozdravno pismo je kot izhodišče k okrogli mizi prebrala Petra Vertelj Nared (nagovor Janez Marušič).

V preddverju Kulturne dvorane je bilo zvečer odprtje razstave fotografskega natečaja OBLIKOVANE KRAJINE ter podelitev nagrad in priznanj za najboljše fotografije z motivi izvedenih ureditev krajinskih arhitektov v Sloveniji. Nagrade so prejeli: Sašo Kočevar (1. nagrada), Luka Vidic (2., 3. nagrada), priznanja pa Ana Tepina, Luka Vidic in Sašo Kočevar (več… nagrajene fotografije5A). Dogodek je vodila Suzana Simič, slavnostna govornica je bila vodja natečajne žirije, Emina Djukić, docentka na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Nagrade in priznanja je podelil Davorin Gazvoda, prodekan BF, Univerze v Ljubljani. Razstavo je z nagovorom odprla Barbara Mlakar iz Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (uvodni plakat z razstave); (vse razstavljene fotografije5C).

Sledila je slavnostna akademija in podelitev nagrad in priznanj društva za DOSEŽKE KRAJINSKIH ARHITEKTOV. Zbrane so nagovorili: župan občine Lendava Anton Balažek, ministrica RS za okolje in prostor Irena Majcen, Barbara Mlakar v imenu ministra za kulturo Antona Peršaka, nekdanji minister Pavel Gantar, predstavnica Udruženja pejsažnih arhitekata Srbije Ljiljana Tubič, predstavnica Društva krajobraznih arhitekata Hrvatske Andrea Knez in aktualni predsednik DKAS, Jože Novak. Slavnostni govornik je bil prodekan Biotehniške fakultete Davorin Gazvoda (govor). V jubilejnem letu sta priznanje za prispevek k razvoju stroke, delovanju društva in strokovne dosežke prejela: Jelka Hudoklin in Aleš Mlakar; nagrade za življenjsko delo pa: Alenka Kolšek (posthumno, nagrado je prevzela Milana Klemen, predsednica delovne komisije krajinskih arhitektov konservatorjev, ki deluje v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije) ter profesorja Nikolaja Kravanja in Aleksander Šiftar (obrazložitev).
Ob koncu slavnostne akademije se je aktualni upravni odbor in predsednik DKAS Jože Novak zahvalil predsednikom in članom upravnih odborov, ki so vodili in delovali v društvu v obdobju 25 let.

Naslednji dan, 21. oktobra 2017, smo se odpravili na potep po Prekmurju ter obiskali grad Grad v Krajinskem parku Goričko, Bukovniško jezero, kjer nas je gostil župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar, ogledali smo si razstavo BIO25 'Tako daleč, tako blizu' v Genterovcih, židovsko pokopališče v Dolgi vasi ter se za zaključek povzpeli na razgledni stolp Vinarium v Dolgovaških Goricah.

Zahvaljujemo se vsem gostom, predavateljem, udeležencem in organizatorjem dogodkov ter vsem, ki so omogočili izvedbo praznovanja 25 letnice DKAS v Lendavi.

Stanka Dešnik, Saša Piano, Petra Vertelj Nared


Organizacija dogodkov: Stanka Dešnik, Saša Piano, Petra Vertelj Nared, Jože Novak, Blanka Bartol, Suzana Simič, Maja Simoneti, Ina Šuklje Erjavec, Luka Vidic.
Oblikovanje: Julijana Šumič, Tina Verbič, Sergej Hiti.
Fotografiranje in snemanje: Dušan Stupar, Tanja Murko, Stanka Dešnik, Gaj Levič.
Fotografije na uvodnih plakatih: Luka Vidic.
Pomoč pri organizaciji: Vesna Kithhiya, Klementina Tement, Lucija Gritli.

Dogodke so denarno ali materialno omogočili:
Občina Lendava, Občina Dobrovnik, Atriva d.o.o. Radlje ob Dravi, Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka, Ziegler Studio d.o.o. Škofljica, ACO gradbeni elementi, zastopanje d.o.o. Šmarje pri Jelšah, Cona Plus - urbana oprema in igrala d.o.o. Celje, LUZ d.d. Ljubljana, Acer Novo mesto d.o.o. Novo mesto, Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Krajinski park Goričko, Vrtnarstvo Tement d.o.o. Spodnji Duplek, Paradajz d.o.o. Turnišče in ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota (sponzorji).


Objave v medijih:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174497930
http://www.pomurje.si/…/dr-aleksander-siftar-z-najvisjim-p…/
http://4d.rtvslo.si/arhiv/mostovi-hidak/174498792 (od 10.30 minute dalje)
https://www.youtube.com/watch?v=ZofoF_zBA20
https://www.youtube.com/watch?v=Q4J3zYmz_hQ (od 12:10 minute dalje)
http://4d.rtvslo.si/arhiv/po-sloveniji/174503885, Po Sloveniji (od 12:50 minute dalje)
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7822/

Vestnik: intervju s predsednikom DKAS, Jožetom Novakom

GALERIJA dogodkov (…10)

Za tiskalnik

Razstava IFLA Europe: Landscape Architecture as a common ground, vabilo k sodelovanju

IFLA Europe vabi k sodelovanju pri pripravi razstave z naslovom Landscape architecture as a common ground. Poziv je naslovljen na nacionalne zveze krajinskih arhitektov v okviru IFLA Europe, da prispevajo tri najboljše reprezentativne projekte oblikovanja javnega prostora "povezanega z vodo, rastlinjem in krajino v širšem pomenu". Projekti morajo biti izvedeni v zadnjih petih letih (2013-2017).

Več informacij v priloženem dokumentu: IFLA EU Common Ground.

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si