Novice
Sveže
 
 

Resolucija IFLA Europe "Landscape as Footprints on Earth"

Na Generalni skupščini IFLA Europe 17. oktobra 2020 je bila sprejeta resolucija "Landscape as Footprints on Earth" - "Krajine kot odtisi na zemlji". Gre za skupna prizadevanja vseh delegatov IFLA Europe, ki predstavlja močno orodje za spodbujanje prepoznavnosti in pomena krajinske arhitekture. Resolucija zavezuje združenja krajinskih arhitektov in vse ključne področne deležnike na območju EU k odzivanju, spodbujanju in zagotavljanju vzdržnega razvoja, ki se odraža kot "pozitiven" odtis v krajini. Vse bolj se pojavljajo degradacije tako naravne kot kulturne krajine ter naravni viri, kar zmanjšuje raznolikost vrst, izčrpava vodne vire in bistveno prispeva k podnebnim spremembam.
Resolucija IFLA Europe je eden ključnih dokumentov, ki odraža poslanstvo in vizijo krajinskih arhitektov ter postavlja cilje naše prihodnje strategije in delovanja.

Resolucija IFLA Europe 2020 "Krajine kot odtisi na zemlji" bo posredovana vsem pomembnim deležnikom - Evropski uniji, Svetu Evrope, ICOMOS-u, Unescu, UN-Habitat, WWF, FAO, UNEP, IUCN, UIA in drugim pomembnim organizacijam.

Vabljeni k branju Resolucije, ki bo kmalu tudi v slovenskem jeziku.

Za tiskalnik

Apel za ohranitev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev

Konzorcij institucij in društev, ki se ukvarjajo s prostorom, je kot odgovor na predlog sprememb ZJN-3 podpisal Apel za ohranitev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev ter ga naslovil na Ministrstvo za javno upravo, vlado RS, državni zbor, poslanske skupine in medije.
V Apelu institucije poudarjajo, da je natečaj najbolj transparentna in demokratična oblika odločanja o urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih projektantskih rešitvah, ki predstavlja tudi najracionalnejši način vodenja javnih investicij v gradnjo objektov zaradi možnosti neposredne primerjave različnih predlogov. Podpisniki apela s tem pristojne pozivamo, da se obveza izvedbe javnih arhitekturnih natečajev, zapisana v 100. členu Zakona o javnih naročilih ohrani v celoti.
Izvorni dokument najdete na spletni strani ZAPS, vsebina Apela je objavljena tudi v prispevku časnika DELO.

Barbara Kostanjšek, predsednica

Za tiskalnik

Katalog Krajina. Včeraj. Danes? Jutri!

Društvo je v lanskem letu izdalo katalog razstave Krajina. Včeraj. Danes? Jutri! - Pogled na slovenske krajine ob 30 letnici monografije Dušana Ogrina.
Predstavitev kataloga smo želeli izvesti »v živo«, ob ponovni postavitvi razstave, prvič postavljene oktobra 2019 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Kratko o vsebini kataloga:
Vključenih je 17 prizorišč, ki jih je pred več kot tremi desetletji fotografiral profesor Dušan Ogrin in objavil v monografiji Slovenske krajine. Ob arhivskih fotografijah so predstavljene iste vedute, posnete v današnjem času. V prizorih je razvidna široka tipologija sprememb, ki sega od pozidave, širjenja infrastrukture in intenzifikacije kmetijstva do opuščanja rabe, zaraščanja in naravnih procesov. Ker krajina ni zgolj podoba, temveč tudi posameznikov pogled nanjo, so pari fotografij pospremljeni s komentarji, ki procese kontekstualizirajo in vrednotenju sprememb nudijo oporo. Komentarje je prispevalo 15 avtorjev, lokacije pa so poiskali in posneli štirje fotografi.
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je publikacijo in razstavo Krajina. Včeraj. Danes? Jutri! pripravilo kot poklon utemeljiteljema slovenske krajinske arhitekture, zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani Dušanu Ogrinu (1929-2019) in zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani Janezu Marušiču (1939).

Zainteresirane prijazno vabimo k naročilu kataloga, katerega vam pošljemo po pošti.
Za vse informacije lahko pišete na:
vidic.dkas@gmail.com ali info@dkas.si

Luka Vidic

Za tiskalnik

Odzivi na spremembe prostorske zakonodaje

V preteklih mesecih so se zvrstile številne spremembe na mnogih področjih, med njimi tudi na področju prostorske zakonodaje, in sicer novi predlogi Zakona o urejanju prostora, Zakona o kmetijskih zemljiščih, Gradbenega zakona, ter drugih določil. Na spremembe zakonodaje se je društvo v letošnjem letu aktivno odzivalo: odziv na ZUreP in podane pripombe, odziv na ZKZ, dopis s pripombami na GZ, ZAID in druga določila.
Pogosto spreminjanje zakonodaje lahko privede do nepremišljenih in za stroko nesprejemljivih, za prakso pa izredno škodljivih določil. Zato smo po vseh zmožnostih podali odzive in pripombe na spremembe zakonodaje, ki jih je potrdila širša delovna skupina krajinskih arhitektov. Pripombe in odzivi so oblikovani na podlagi izkušenj članov DKAS, v večini diplomantov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ter članov ZAPS znotraj matičnih sekcij krajinskih arhitektov (MSKA) in prostorskih načrtovalcev (MSP), ki aktivno delujejo kot načrtovalci in projektanti in kot prostorski načrtovalci, ter na podlagi posvetovanja z Oddelkom za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti.

Barbara Kostanjšek, predsednica

Za tiskalnik

Zaključki posveta "Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti"

Arboretum Volčji Potok je bil 29. 9. prizorišče posveta "Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti – primer Marije Auersperg Attems" kot rezultata interdisciplinarnega projekta o likovni zapuščini grofice v dvorcu Dornava. Vodilna nit projekta je prav cvetje z njenih slik. Likovna zapuščina grofice Marije Auersperg Attems je bila doslej interpretirana s kulturnozgodovinskega vidika kot solidno kopiranje in modeliranje starejših tihožitij, zdaj pa so na njena tihožitja pogledali skozi botanične oči. Na spletni strani Arboretuma najdete video posnetke posameznih predavateljev ter zbornik v obliki e-knjige.
Vabljeni k ogledu spletne strani.

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si