Novice
Sveže
 
 

Praktikum na temo umeščanja infrastrukture za koriščenje obnovljivih virov energije v prostor

V sklopu Meseca krajinske arhitekture je DKAS izvedel praktikum za člane društva. Naslovili smo temo umeščanja infrastrukture za koriščenje obnovljivih virov energije v prostor (v nadaljevanju OVE) v povezavi z vplivi na krajino.

O umeščanju infrastrukture za koriščenje OVE so člani DKAS na podlagi izkušenj predstavili svoje ugotovitve: Vesna Kolar Planinšič (MOP, SSPVO) je predstavila strateški vidik umeščanja infrastrukture za koriščenje OVE v prostor, Eva Harmel (ZaVita, d.o.o.) je na primeru celovite presoje vplivov na okolje za Nacionalni energetsko podnebni načrt predstavila vrednotenje vplivov na krajino, Tadej Bevk (UL BF, Oddelek KA) je delil zaključke raziskovalnih nalog na temo doživljanja OVE v krajini, Blanka Bartol (MOP, DP) pa je poudarila pomen celostnega pristopa pri opredeljevanju ustreznih območij ter vlogo akcijskih načrtov, vezanih na umeščanje te infrastrukture pri izvedbi Strategije prostorskega razvoja Slovenije.

V okviru vodene razprave, ki jo je moderirala Jelka Hudoklin (Acer Novo mesto d.o.o.) so za posamezno vrsto infrastrukture za koriščenje OVE izkušnje iz izvedbe različnih projektov delili Tadej Bevk (sončne elektrarne), Jelka Hudoklin (hidroelektrarne), Rado Romih (vetrne elektrarne) ter Aleš Mlakar (vetrne elektrarne).

Ključne ugotovitve razprave v okviru Praktikuma so povzete v sporočilu za javnost.


Za DKAS

Eva Harmel, Barbara Kostanjšek, mag. Jelka Hudoklin

Za tiskalnik

Prva obeležitev Dneva travniških sadovnjakov

Mesec krajinske arhitekture zaključujemo z obeležitvijo prvega evropskega Dne travniških sadovnjakov.
Z obeleževanjem tega dne poudarjamo pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v Evropskem prostoru. Na pobudo Biotehniške fakultete in Zveze sadjarskih društev Slovenije, letos 30. aprila prvič obeležujemo Dan travniških sadovnjakov.
DKAS podpira pobudo obeležitve Dneva travniških sadovnjakov in podpira tudi vse aktivnosti za njihovo ohranitev. Travniški sadovnjaki so posebnost in ena značilnih krajinskih prvin v naši kulturni krajini. Ne prispevajo pa zgolj k podobi kulturne krajine, temveč imajo celovito prostorsko, kulturno ter ekološko vlogo. Pomembni so predvsem za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Celotno besedilo pobude si lahko preberete tukaj.


Barbara Kostanjšek, predsednica

Za tiskalnik

Mesec krajinske arhitekture 2021: odpovedane aktivnosti od 23. aprila dalje

Obveščamo, da so nekatere aktivnosti v sklopu Meseca krajinske arhitekture 2021 zaradi trenutnih omejitev odpovedane.
V veljavo je namreč z 23. aprilom stopil Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi.

Zaradi omenjenega odloka so odpovedane naslednje aktivnosti:
- Prvomajske počitnice (vodenje po gradu Grad, program za družine), Grad Goričko, predvideno od 24. 4. do 2. 5.
- Jane's Walk v Novem mestu (voden sprehod), predviden 25. 4.
- PreŽiveti z netopirji, dan odprtih vrat (voden ogled razstave), Kančevci na Goričkem, predviden 28. 4.

V kolikor bodo razmere dopuščale, je možno, da se bodo aktivnosti z upoštevanjem omejitev izvedle naknadno.

Še naprej pa vas prijazno vabimo k spremljanju aktivnosti na koledarju dogodkov, o katerih objavljamo po družbenih omrežjih:
Facebook - @DKAS - Društvo Krajinskih Arhitektov Slovenije
Instagram - @d_ka_s

UO DKAS

Za tiskalnik

Raziskava o rabi zelenih površin za rekreacijo: Ven za zdravje

V okviru projekta Ven za zdravje so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Urbanistični inštitut RS v navezavi na program izvaja raziskavo, s katero želi ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Vsebino priporočil želijo nadgraditi, zato vas vabimo, da z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Urbanistični inštitut RS

Za tiskalnik

V pričakovanju Meseca krajinske arhitekture 2021

Pomen krajinskega načrtovanja pri reševanju sodobne krize

Leto je spet naokrog, bliža se april, in s tem že štirinajsto obeleževanje Meseca krajinske arhitekture 2021 (MKA 2021). Posvečen bo pomenu krajinskega načrtovanja v sodobnih krizah - predvsem podnebni in zdravstveni, zato ga naslavljamo pod geslom Pomen krajinskega načrtovanja pri reševanju sodobne krize .
Dogodki v sklopu MKA bodo naslavljali pozitivne vplive krajinskega načrtovanja tako za zdravje ljudi (ustrezno načrtovanje javnih odprtih površin in odprte krajine) kot tudi za zdravje planeta (prilagajanje na podnebne spremembe in blaženje podnebnih sprememb), temi, ki sta pravzaprav tesno povezani oziroma prepleteni.

Koledar dogodkov letošnjega Meseca krajinske arhitekture najdete na tej povezavi.

Z dogodki želimo strukturirano prikazati pomen krajinskega načrtovanja za zdravje ljudi in pri prilagajanju na podnebne spremembe, kar je bilo izpostavljeno že v lanskem MKA, ko smo vas spodbudili k objavljanju doživljanja krajine v času epidemije in s tem vpogled na dostopne javne površine oziroma odprte krajine v neposredni bližini doma posameznika iz drugega zornega kota. S prispevki članov društva se je opozarjalo predvsem na pomen ustreznega načrtovanja javnih odprtih površin in prispevka k dvigu kakovosti bivalnega okolja, kar bi radi nadaljevali in z dodatnim poudarkom na podnebnih spremembah nadgradili tudi v sklopu letošnjega aprila.
Vsebine bodo namenjene tako strokovni kot širši javnosti, kar se bo zagotovilo z izvedbo raznovrstnih dogodkov (sprehod ali voden ogled, predavanje, delavnica, razstava, predstavitve primerov dobre prakse…). Glede na ponovno zaostrovanje epidemioloških razmer bodo tudi letos glavnino prispevkov predstavljale spletne aktivnosti.
Vljudno vas vabimo, da k dogajanju prispevate tudi z različnimi objavami preko svojih spletnih kanalov, pripravite vsebine za objavo v lokalnih časopisih, ali pa nam posredujete vsebine, za katere menite, da bi jih bilo smiselno deliti na Facebook profilu DKAS ali na spletni strani društva. Prosili bi vas, da pri objavah na družbenih omrežjih označite Društvo krajinskih arhitektov, da bomo lahko vsebine delili naprej. Veseli bomo posredovanja objav, ki jih boste objavljali v drugih medijih.
Za dodatne informacije se obrnite na Evo Harmel in Kajo Flis.

Označba društva na Facebooku: @DKAS - Društvo Krajinskih Arhitektov Slovenije
Označba društva na Instagramu: @d_ka_s
Uporaba ključnikov na Instagramu:
#meseckrajinskearhitekture #krajinskonačrtovanje #krajinavsodobnikrizi

Veseli bomo vašega prispevka, saj verjamemo, da lahko skupaj dosežemo več sprememb na bolje.

Eva in Kaja,
v imenu Upravnega odbora DKAS

Za tiskalnik

Datoteke
Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si