Novice
Sveže
 
 

Problematika novele Zakona o vodah in poziv na referendum 11. julija 2021

Zakaj potrebujemo referendum za pitno vodo?

Ponovno opozarjamo na škodljivo novelo Zakona o vodah, ki dovoljuje gradnjo objektov na območju priobalnega pasu. Kljub navajanju, da bo šlo za objekte v javni rabi, ti niso nujno v javno korist in niso javno dobro, temveč lahko pomenijo komercializacijo in onemogočanje javnega dostopa do vode.
Priobalna območja (zlasti rečna) se v razvitih državah upoštevajoč Vodno direktivo EU obsežneje renaturirajo, potekajo projekti in akcije vračanja prostora naravni vodni dinamiki za zagotovitev poplavne varnosti. Kaj pa pri nas?

Za ohranitev javno dostopnih, kakovostnih virov pitne vode 11. julija oddajmo glas PROTI noveli zakona.

Več o problematiki novela Zakona o vodah v izjavi za medije v Dnevniku
Več o strokovnih argumentih in možnostih glasovanja pa na spletni strani Za pitno vodo


UO DKAS

Za tiskalnik

Praktikum na temo umeščanja infrastrukture za koriščenje obnovljivih virov energije v prostor

V sklopu Meseca krajinske arhitekture je DKAS izvedel praktikum za člane društva. Naslovili smo temo umeščanja infrastrukture za koriščenje obnovljivih virov energije v prostor (v nadaljevanju OVE) v povezavi z vplivi na krajino.

O umeščanju infrastrukture za koriščenje OVE so člani DKAS na podlagi izkušenj predstavili svoje ugotovitve: Vesna Kolar Planinšič (MOP, SSPVO) je predstavila strateški vidik umeščanja infrastrukture za koriščenje OVE v prostor, Eva Harmel (ZaVita, d.o.o.) je na primeru celovite presoje vplivov na okolje za Nacionalni energetsko podnebni načrt predstavila vrednotenje vplivov na krajino, Tadej Bevk (UL BF, Oddelek KA) je delil zaključke raziskovalnih nalog na temo doživljanja OVE v krajini, Blanka Bartol (MOP, DP) pa je poudarila pomen celostnega pristopa pri opredeljevanju ustreznih območij ter vlogo akcijskih načrtov, vezanih na umeščanje te infrastrukture pri izvedbi Strategije prostorskega razvoja Slovenije.

V okviru vodene razprave, ki jo je moderirala Jelka Hudoklin (Acer Novo mesto d.o.o.) so za posamezno vrsto infrastrukture za koriščenje OVE izkušnje iz izvedbe različnih projektov delili Tadej Bevk (sončne elektrarne), Jelka Hudoklin (hidroelektrarne), Rado Romih (vetrne elektrarne) ter Aleš Mlakar (vetrne elektrarne).

Ključne ugotovitve razprave v okviru Praktikuma so povzete v sporočilu za javnost.


Za DKAS

Eva Harmel, Barbara Kostanjšek, mag. Jelka Hudoklin

Za tiskalnik

Prva obeležitev Dneva travniških sadovnjakov

Mesec krajinske arhitekture zaključujemo z obeležitvijo prvega evropskega Dne travniških sadovnjakov.
Z obeleževanjem tega dne poudarjamo pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v Evropskem prostoru. Na pobudo Biotehniške fakultete in Zveze sadjarskih društev Slovenije, letos 30. aprila prvič obeležujemo Dan travniških sadovnjakov.
DKAS podpira pobudo obeležitve Dneva travniških sadovnjakov in podpira tudi vse aktivnosti za njihovo ohranitev. Travniški sadovnjaki so posebnost in ena značilnih krajinskih prvin v naši kulturni krajini. Ne prispevajo pa zgolj k podobi kulturne krajine, temveč imajo celovito prostorsko, kulturno ter ekološko vlogo. Pomembni so predvsem za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Celotno besedilo pobude si lahko preberete tukaj.


Barbara Kostanjšek, predsednica

Za tiskalnik

Mesec krajinske arhitekture 2021: odpovedane aktivnosti od 23. aprila dalje

Obveščamo, da so nekatere aktivnosti v sklopu Meseca krajinske arhitekture 2021 zaradi trenutnih omejitev odpovedane.
V veljavo je namreč z 23. aprilom stopil Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi.

Zaradi omenjenega odloka so odpovedane naslednje aktivnosti:
- Prvomajske počitnice (vodenje po gradu Grad, program za družine), Grad Goričko, predvideno od 24. 4. do 2. 5.
- Jane's Walk v Novem mestu (voden sprehod), predviden 25. 4.
- PreŽiveti z netopirji, dan odprtih vrat (voden ogled razstave), Kančevci na Goričkem, predviden 28. 4.

V kolikor bodo razmere dopuščale, je možno, da se bodo aktivnosti z upoštevanjem omejitev izvedle naknadno.

Še naprej pa vas prijazno vabimo k spremljanju aktivnosti na koledarju dogodkov, o katerih objavljamo po družbenih omrežjih:
Facebook - @DKAS - Društvo Krajinskih Arhitektov Slovenije
Instagram - @d_ka_s

UO DKAS

Za tiskalnik

Raziskava o rabi zelenih površin za rekreacijo: Ven za zdravje

V okviru projekta Ven za zdravje so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Urbanistični inštitut RS v navezavi na program izvaja raziskavo, s katero želi ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Vsebino priporočil želijo nadgraditi, zato vas vabimo, da z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Urbanistični inštitut RS

Za tiskalnik

Datoteke
Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si