Novice
Sveže
 
 

Odprtje razstave Živa krajina Krasa

V okviru projekta Living landscape bo 17. januarja v Pokrajinskem muzeju Koper otvoritev razstave Živa krajina Krasa.

Razstava je razdeljena na več vsebinskih sklopov in zasnovana z namenom predstavitve Krasa, njegove zgodovine, krajine, kulturnega izročila in potencialov privlačnosti.
Na potujoči razstavi prikazujejo človekovo delo, ki je skozi čas spreminjalo podobo kulturne krajine Krasa. Območje bo predstavljeno tako z vidika materialne dediščine kot tudi nesnovne in mitične. V ospredju je več tematskih sklopov, kot so zgodovinski zemljevidi Krasa, odprti prostori kraške krajine, suhozidna gradnja ter mitsko-folklorna parka v Rodiku in Gropadi. Več si lahko preberete v vabilu in programu ali na spletni strani.

Za tiskalnik

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019. Izbrano delo bo v letu 2019 kandidiralo med predlogi drugih držav za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži eno kandidaturo. Kandidati/prijavitelji dela za nagrado so lahko: lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo kandidature: 14.12.2018.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Razpisna dokumentacije je dostopna na tej povezavi.

Za tiskalnik

Krajinska politika za učinkovito varstvo in razvoj slovenske krajine

DKAS - Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, IPoP - Inštitut za politike prostora in Društvo za varstvo Alp CIPRA Slovenija so poleti 2018 na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij pridobili sredstva za izvedbo projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: izhodišča za oblikovanje Krajinske politike.

Krajinska politika naj bi zagotovila pogoje za skladno varstvo in razvoj krajine, povezala in uskladila pričakovanja, cilje in ukrepe različnih področij in akterjev v krajini ter omogočila, da razvijamo krajino kot našo skupno dediščino in pomembno prvino osebne in narodove identitete. Pripravo nacionalne krajinske politike predvideva Evropska konvencija o krajini (EKK, 2000), ki jo je Slovenija sprejela marca 2001 in ratificirala med prvimi v Evropi, julija 2003. Namen projekta je sprožiti informiran proces priprave tega za državo Slovenijo pomembnega dokumenta in aktivno vključiti v pripravo vse relevantne deležnike, predvsem predstavnike sektorjev na državni ravni, in spodbuditi zanimanje prebivalcev za urejanje krajine in soudeležbo v upravljanju.

Več si lahko preberete na tej povezavi

Za projektno skupino: Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora
Foto: Luka Vidic

Za tiskalnik

Misliti Tivoli, posvet o upravljanju mestnega parka

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je v petek 12. oktobra v Ustvarjalnem centru Švicarija v Ljubljani, skupaj z MGLC – Ustvarjalni center Švicarija in Oddelkom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani s podporo Ministrstva za okolje in prostor, Mestne občine Ljubljana in donatorjev izvedlo strokovni posvet na katerem so zbrani odprli razpravo o potrebi po celovitem upravljanju parka skozi različne vidike upravljanja. Več kot 130 udeležencev – krajinskih arhitektov, prostorskih načrtovalcev, varuhov kulturne dediščine in narave, predstavnikov upravljalcev in gospodarskih družb ter tudi posameznih zainteresiranih meščanov sta nagovorila Barbara Radovan z Ministrstva za okolje in prostor in podžupan Mestne občine Ljubljana Janez Koželj. Sledili so trije sklopi prispevkov domačih in tujih gostov, v odmorih je zbranim igral Lado Jakša, v času posveta sta bili na ogled razstavi arhivskega gradiva o urejanju parka in skic Tivolija, udeleženci so prejeli tudi tiskane zbornike.

Celotno poročilo si lahko preberete tu.
Objavljamo tudi zbornik posveta, s povzetki vseh predavanj ter vse predstavitve predavateljev. Ogledate si jih lahko na tej povezavi.

Maja Simoneti in Tina Trampuš

Za tiskalnik

Razstava Zelena infrastruktura v Ljubljani in Slovenj Gradcu

V okviru meseca prostora je v avli Ministrstva za okolje in prostor, na Dunajski 48 v Ljubljani na ogled izbor del iz razstave Društva krajinskih arhitektov Slovenije z naslovom »Zelena infrastruktura – novi izzivi načrtovanja mestne krajine«.

Razstava društva je bila prvič predstavljena v sklopu istoimenske mednarodne konference o zeleni infrastrukturi v letu 2016 v Ljubljani. Prikazuje primere dobre prakse na področju načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelene infrastrukture oziroma mestnih zelenih sistemov, ki vključujejo parke, drevorede, sprehajalne in tematske poti, obrežja vodotokov in obvodne prostore. Izpostavlja pomen kakovostnega dela in vzajemnega sodelovanja projektantov, naročnikov, izvajalcev, prebivalcev mest in drugih ter želi na ta način opozoriti strokovno in širšo javnost na velike potenciale zelene infrastrukture za dvig kakovosti bivalnih okolij. Razstavljen izbor na ministrstvu zajema osem del, ki se ukvarjajo z obvodnimi in vodnimi ureditvami v Sloveniji.

Drugi del razstave, ki vključuje ureditve zelene infrastrukture v slovenskih mestih, bo spremljal 4. jesenski urbani forum z naslovom »Zelene površine v mestih in ustvarjanja dodane vrednosti«, ki bo 23. oktobra 2018 potekal v Slovenj Gradcu. Dogodek bo namenjen razpravi o pomenu zelenih površin v mestih in o priložnostih, ki jih te ponujajo za izboljšanje okoljskih, socialnih in ekonomskih razmer v mestih, o možnostih vključevanja prebivalcev v njihovo urejanje ter o možnih načinih financiranja. Razstava bo na ogled od 23. oktobra do 11. novembra 2018 v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec.

Za tiskalnik

Datoteke
Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si