Novice
Novice
 
 

Povzetek posveta Krajinska zasnova za zeleni prehod smo objavili na spletu

Vabljeni k branju in ogledu


povezava do strani

Za tiskalnik

POZIV ZA DKAS KANDIDATURE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

Spoštovani,

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije bo ob praznovanju 30-letnice podelilo nagrado za življenjsko delo, priznanja za pomembne dosežke in priznanje za aktivnosti v stroki in društvu. Društvo želi s podelitvijo nagrad prepoznati in promovirati izstopajoče posameznike in pomembne dosežke s področja krajinske arhitekture.
Pozivamo vse zainteresirane k oddaji kandidatur posameznikov, ki (so) s svojim delom in prizadevanji prispevali k razvoju in uveljavitvi stroke ali društva, ter raznovrstnih krajinskoarhitekturnih projektov in drugih dosežkov, ki izkazujejo veliko mero ustvarjalnosti, izvirnosti, inovativnosti, bogatijo kulturo in prispevajo h kakovostnemu načrtovanju in urejanju krajin in odprtega prostora. Če zgoraj zapisano odraža kakovosti posameznika ali projekta, ki ga poznate ali ste ga izvedli, lahko predlog za nagrado s kratko utemeljitvijo pošljete do 31. avgusta 2022 na email naslova nagrade.dkas@gmail.com in info@dkas.si. Podrobnejši pogoji in besedilo razpisa je v prilogi.

Za tiskalnik

STROKOVNA EKSKURZIJA V POSAVJE

V okviru meseca krajinske arhitekture vas vabimo na strokovno ekskurzijo in veselo druženje na Kozjansko in v Posavje.
Ekskurzija bo potekala v soboto, 28. maja 2022 in sicer z odhodom iz Ljubljane ob 8. uri in s predvidenim povratkom ob 20. uri.
Program ekskurzije v priponki.
Vaše prijave pričakujemo do 27.5.2022 na povezavi: PRIJAVA

Za tiskalnik

POSVET KRAJINSKA ZASNOVA ZA ZELENI PREHOD

Vabljeni na posvet DKAS z naslovom Krajinska zasnova za zeleni prehod, ki bo 18. maja 2022, od 12. do 16.30 ure, v prostorih UIRS in po spletu.
Program posveta dostopen v priponki.
Prijavite se lahko preko [url=https://forms.gle/fCHgycvYcus8XJKE8spletnega obrazca

Za tiskalnik

Mesec krajinske arhitekture 2022 IDENTITETA KRAJINSKE ARHITEKTURE

Aprila se krajinske arhitektke in krajinski arhitekti pod okriljem Mednarodne zveze krajinskih arhitektov - IFLA posvečamo promociji poslanstva in vloge naše stroke. V Sloveniji aktivnosti v času Svetovnega meseca krajinske arhitekture - MKA tradicionalno poganja Društvo krajinskih arhitektov - DKAS. Letos je vodstvena ekipa DKAS za naslovno temo MKA izbrala identiteto stroke, njenega znanja, dela, jezika in razmislekov, načrtovalskih rešitev, oblikovalskega registra in celokupnega prispevka k urejanju, rabi in prepoznavnosti prostora. Identiteti te še vedno relativno mlade stroke se bodo posvečali tedenski pogovori, o rešitvah in delovanju strokovnjakov bodo po svoje govorili dogodki in razstave v času MKA. Identiteta stroko določa, jo utemeljuje in razlikuje od drugih.

Letos slovenska krajinska arhitektura praznuje dve pomembni obletnici, 50-letnico začetka študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in 30-letnico ustanovitve Društva krajinskih arhitektov. Medtem ko študij predstavlja temelje znanja in razvoja stroke, DKAS predstavlja pomembno vezno tkivo in platformo za sodelovanje med članicami in člani različnih generacij in praks. Krajinske arhitektke in krajinski arhitekti delujejo na zelo različne načine v zelo širokem polju dejavnosti, od prostorskega načrtovanja do projektiranja, urbanizma, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine do kmetijstva, komunale in šolstva, v javni upravi, zasebnih podjetjih in kot samostojni podjetniki in kulturni delavci. Zaznamujeta jih poslanstvo in identiteta stroke, ki deluje na presečišču praks urejanja prostora, v stalnem iskanju ravnovesja med družbenimi potrebami in okoljskimi in prostorskimi možnostmi.
Pridružite se nam na dogodkih širom Slovenije, spoznajte se z nami in s krajinsko arhitekturo, zanimivo bo.

Za tiskalnik

Povezave
Datoteke
Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si