Novice
Sveže
 
 

Landezine LIVE: Read/Write Landscape, torek, 13.2.2018 ob 17:00, v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana

Read/Write Landscape je niz štirih predavanj o oblikovanju prostora skozi prizmo sociologije, krajinske arhitekture, arhitekture in literature. Tokratni dogodek bo soočil procese sinteze imaginarnih in fizičnih prostorov o katerih bodo razpravljali Pavel Gantar, Georges Descombes, Klaske Havik in Chris Eckman. Več na landezine.com/live

Cena vstopnic je €8 v predprodaji prek spletne strani landezine.com/live, ter €10 na dan dogodka v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana, na Slomškovi 18 v Ljubljani.

Serijo predavanj Landezine LIVE organizira Landezine – Društvo za promocijo krajinske arhitekture s sedežem v Ljubljani. Glavna dejavnost društva je urejanje mednarodnega krajinskoarhitekturnega portala www.landezine.com, ki ga dnevno obišče prek 5000 ljudi z vsega sveta.

Več informacij na landezine.com/live oz. live@landezine.com

Za tiskalnik

Fotografska razstava in okrogla miza v Novem mestu

1. februar 2018

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine vas vabita na okroglo mizo POGLEDI KRAJINSKIH ARHITEKTOV in odprtje razstave OBLIKOVANE KRAJINE. Dogodek bo v četrtek, 1.2.2018 ob 18.uri v Mali dvorani KCJT. Razstava bo v Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine odprta do konca meseca februarja.

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) je ob 25-letnici svojega delovanja pripravilo fotografski natečaj z naslovom OBLIKOVANE KRAJINE - FOTOGRAFIJE KRAJINSKOARHITEKTURNIH UREDITEV. Namen natečaja je bil, da se v jubilejnem letu ustanovitve društva predstavi tvornost krajinskih arhitektov – študentov in diplomantov ljubljanske Biotehniške fakultete, pogledano skozi oči profesionalnih in amaterskih fotografov, s tem pa prispevati k boljšemu razumevanju, promociji in zavedanju o pomenu dela krajinskih arhitektov in njihovi vlogi pri kakovostnem urejanju prostora. Na ta način želijo člani društva širši javnosti pokazati ustvarjalnost krajinskih arhitektov in opozoriti na raznovrstnost ureditev ter različne pristope k oblikovanju odprtega prostora, predvsem pa na nujnost pretehtanih strokovnih rešitev, ki morajo ob upoštevanju različnih omejitev zagotoviti uporabnost in izpolnjevati estetska merila. Oblikovana krajina je del našega vsakdana, saj se z njo srečujemo na poti v šolo in v službo, v mestu in na podeželju, na potovanju, v prostem času, ob rekreaciji, na prireditvah, v prostorih spomina in drugih javnih prostorih.

Z natečajem in razstavo fotografij želimo povezati delo fotografov in krajinskih arhitektov v združen nagovor širše javnosti in s tem spodbuditi razmislek o pomenu kakovostnega oblikovanja krajine.

Na razstavi bo prikazanih 30 najbolje ocenjenih del.

Na okrogli mizi POGLEDI KRAJINSKIH ARHITEKTOV, ki bo predstavila delo stroke, bodo sodelovali krajinski arhitekti, ki že vrsto let delujejo na območju Novega mesta- Jelka Hudoklin, Izidor Jerala, Mitja Simič in predsednik Društva krajinskih arhitektov Slovenije – Luka Javornik.

UO DKAS

Za tiskalnik

IZVOLJEN NOV UPRAVNI ODBOR DKAS

14. december 2017

V četrtek, 14. decembra 2017 se je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani odvijala 25. redna letna skupščina društva.

Poleg diskusije o aktualnih temah in zahtevnih razmerah je bila tokratna skupščina nemenjena predvsem volitvam novega upravnega odbora in potrditvi drugih organov društva. Obravnavane so bile pomembne teme kot so krajinska politika in delovanje krajinskih arhitektov v luči nove zakonodaje. Na skupščini sta bila predstavljena in z manjšimi popravki sprejeta predloga sprememb Statuta DKAS in Pravilnika o nagradah in priznanjih. Na koncu skupščine je bila predstavljena knjižica, izdana ob 25. letnici društva, ki je bila tudi na razpolago.

Izvoljen je bil novi upravni odbor za mandatno obdobje 2018/2019 v sestavi: Luka Javornik, Luka Vidic, Dušan Stupar, Gaja Trbižan, Barbara Mlakar, Tina Trampuš in Tadej Bevk. Za novega predsednika je bil potrjen Luka Javornik.

Vsem novim članom čestitamo ter želimo veliko dobrih idej, dobre volje in uspeha pri njihovem delu!

ZAPISNIK

'STARI' UO DKAS (2016/2017)

Za tiskalnik

Vabilo na 25. redno letno skupščino DKAS

Spoštovani člani DKAS, krajinski arhitekti, podporniki in nekdanji člani DKAS,

letošnje leto je za Društvo krajinskih arhitektov Slovenije jubilejno, saj praznujemo 25 let delovanja. V ta namen smo pripravili različne dogodke, osrednje praznovanje pa je bilo konec oktobra v Lendavi s posvetom, razstavo fotonatečaja in slavnostno akademijo s podelitvijo nagrad. Več o izvedenih dogodkih lahko preberete na tej in na facebook spletni strani (https://www.facebook.com/dkas.drustvokrajinskiharhitektov/).

Leto bomo zaključili s skupščino in prednovoletnim druženjem, kjer bomo podrobneje predstavili delovanje DKAS v letu 2017, govorili bomo o krajinski politiki, na kratko predstavili bistvene spremembe, ki jih prinaša nova zakonodaja, predstavili knjižico ob 25 letnici DKAS, v katero so predsedniki in Upravni odbori zapisali svoje spomine na delovanje društva.

Ob tej priložnosti tudi vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na 25. redni letni skupščini, ki bo 14. 12. 2017 ob 17h na Biotehniški fakulteti, predavalnica D1 (nova stavba – dekanat).

V upanju, da se zberemo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo,
Člani upravnega odbora DKAS: Jože Novak, Mojca Golobič, Saša Piano, Nuša Britovšek, Petra Vertelj Nared, Tomaž Acman, Lucija Gritli, Alenka Padežnik

Za tiskalnik

Krajine brez meja - Resolucija IFLA, 2017

Objavljamo prevod besedila Resolucije IFLA Krajine brez meja / Unlimited Landscapes, katere podpisnik je tudi DKAS. Izvirnik v angleščini je dosegljiv na naslovu: http://iflaeurope.eu/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/2017-Resolution-Unlimited-Landscapes.pdf

Krajine brez meja

V zadnjih letih je bil svet priča največji migraciji vseh časov, ki je razselila milijone ljudi. Konflikti in gospodarske neenakosti so se povečali in predstavljajo izziv nacionalnim državam in še posebej Evropski Uniji. Menimo, da ima krajina ključno vlogo v večkulturnosti in da lahko pomaga vzpostaviti skupne transnacionalne politike, ki bi okrepile sodelovanje med državami in vzpostavile ravnotežje za trajnostni razvoj za vse.

Z željo prispevati k rešitvi opisanih problemov smo podpisani predstavniki 34 nacionalnih organizacij evropskega območja, združeni v Mednarodno zvezo krajinskih arhitektov (IFLA), na svoji generalni skupščini v Bukarešti 2017 predlagali Resolucijo o krajinah brez meja.

Zato izjavljamo:

Verjamemo,
da so krajine kumulativne, človekovo delovanje je v stoletih spletlo bogastvo njihovih potez, kar navdihuje raznolike prostorske identitete;
da krajine odražajo našo identiteto, so naša živa naravna in kulturna dediščina ter temelj kakovosti človekovega bivanja;
da globalizacija ogroža razumevanje migracij, katerih dolga zgodovina je pripeljala do oblikovanja narodnih in nacionalnih identitet;
da je krajina tudi ekološki kontinuum brez meja in kot taka ključna za biotsko pestrost planeta in ohranjanje življenja;
da meje ogrožajo kulturno pestrost, ki ni le dodatek nacionalnim identitetam, temveč rezultat njihove povezanosti in pluralnosti;
da skrbno upravljanje krajine lahko prepreči okoljsko degradacijo in izboljša prehransko varnost ter s tem zmanjša konflikte in omeji migracije;
da celovite krajinske rešitve ustvarijo kakovostne prostore, ki se lahko bolj kot karkoli drugega ustrezno odzovejo na podnebne spremembe.

Pozivamo,
Svet Evrope, Evropsko Unijo, Visoki komite Združenih narodov za Begunce (UNHCR) in vse članice IFLA Europe, da priznajo pomen krajine in njenega oblikovanja v svojih odločitvah ter da preko političnih in drugih meja na krajino gledajo celovito, upoštevajoč ekološko integriteto, gospodarski razvoj in družbeno pravičnost, pri čemer naj:
se zavežejo k premiku od nacionalne identitete k Evropski, utemeljeni na pestrosti in pluralnosti, izogibajoč se družbenemu razslojevanju. Krajina s svojo kulturo in zgodovino je del našega občutenja prostora, zato je ohranjanje njenih značilnosti pomembno za preprečevanje občutka izkoreninjenosti in za zagotavljanje skupne prihodnosti;
zagotovijo kohezivno načrtovanje in oblikovanje krajin, ki stremita k dinamičnemu varstvu, upravljanju in načrtovanju krajin ter uporabi ukrepov, v katere bodo vključeni tudi migranti in begunci;
postavijo skupne cilje in tak model upravljanja, ki priznava raznolike dimenzije krajine in se izogiba posameznim izoliranim ukrepom, kar zagotavlja ravnotežje med družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi potrebami;
pomagajo državam in skupnostim pri izvedbi čezmejnih projektov, ki povezujejo območja in spodbujajo lokalne in regionalne oblasti, da delujejo na skupnih projektih za razvoj krajin;
podpirajo znanje o krajini, saj je potrebno za zoperstavljanje procesom degradacije, ki bodo verjeten rezultat sodobnih populacijskih in migracijskih pritiskov na krajino. Znanje, veščine in izkušnje strokovnjakov in drugih sodelujočih v krajinskem planiranju lahko koristi upravam, nevladnim organizacijam in drugim akterjem.

Na podlagi drugih povezanih mednarodnih in evropskih dokumentov:
Splošna deklaracija o človekovih pravicah, OZN (1948),
Konvencija o statusu begunca (1951),
Evropska konvencija o človekovih pravicah, Svet Evrope (1950),
Protokol o statusu begunca (1967),
Evropska listina o lokalni samoupravi, Svet Evrope (1985,)
Evropska socialna listina, Svet Evrope (1996),
Evropska konvencija o krajini, Svet Evrope (2000),
Teritorialna Agenda 2020, Evropska Unija (2011),
Akcijski program za okolje 2020, Evropska unija (2013),
Priporočila CM/rec(2015)8 Sveta ministrov državam članicam o implementaciji člena 9 Evropske konvencije o krajini o čezmejnih krajinah, Svet Evrope (2015).

Generalna skupščina IFLA EUROPE, Bukarešta, Romunija, Junij 2017

Prevod: prof. dr. Mojca Golobič, UO DKAS, pregled: prof. dr. Ana Kučan

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si