Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Srečanje s predstavniki društev krajinskih arhitektov Hrvaške in Srbije

24. marec 2014

Na pobudo Društva krajinskih arhitektov Srbije (UPAJ) in Hrvaškega društva krajinskih arhitektov (HDKA) je bil 1. marca 2014 v Ljubljani skupen sestanek predstavnikov obeh društev s predstavniki Društva krajinskih arhitektov Slovenje. Namen srečanja je bil regionalno povezovanje in sodelovanje društev ter sodelovanje na mednarodnem strokovnem srečanju v Zagrebu maja letos. Predstavniki društev smo predstavili delovanje društev in letni plan s poudarkom na programu aktivnosti, ki ga načrtujemo v prihajajočem mesecu krajinske arhitekture.

V nadaljevanju smo se dogovorili o sodelovanju na strokovnem srečanju konec maja 2014, ki ga bo organiziralo Hrvaško društvo krajinskih arhitektov v Zagrebu. Organizator bo povabil tudi gostujočega predavatelja, predstavnika mednarodnega Združenja krajinskih arhitektov (IFLA). Predstavljene bodo naslednje teme:
- oporne točke stroke v prostorski zakonodaji,
- sodelovanje krajinskih arhitektov pri planiranju in projektiranju,
- problemi vzdrževanja objektov krajinske arhitekture.

Društvo krajinskih arhitektov vabi in poziva vse člane, ki bi želeli na strokovnem srečanju v Zagrebu sodelovati s svojim prispevkom za eno od predlaganih tem, da se povežejo z UO DKAS.

Upravni odbor DKAS