Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

28. Sedlarjevo srečanje: Urbana regeneracija

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana, petek 2.6.2017

Letošnje strokovno srečanje bo posvečeno aktualni temi urbane regeneracije v luči vedno večje potrebe po ponovni uporabi, prenovi, revitalizaciji in vgradnji območij mest in naselij ter v luči v 2016 sprejetih dokumentov evropske in globalne ravni: Urbana Agenda za EU in Nova urbana agenda Habitat III.

Na srečanju bodo obravnavani potenciali za prenovo in ponovno rabo že pozidanih mestnih površin in degradiranih območij. V praksi je urbano prenovo pogosto težko izvesti zaradi številnih omejitev, še posebej neurejena lastniška stanja, ki se ob odsotnosti ustrezne nepremičninske zakonodaje ne rešujejo dovolj hitro, da bi lahko prenova učinkovito nadomestila posege na kmetijska zemljišča. In čeprav nas prostorska in kmetijska zakonodaja že desetletja usmerjata v izrabo pozidanih površin, preden bi posegli na neokrnjena kmetijska in gozdna zemljišča, praksa kaže drugačno stanje.
Enega največjih posegov na kmetijska zemljišča na primer predlaga tako imenovani interventni zakon (sprejet v decembru 2016), ki povsem mimo veljavne prostorske zakonodaje omogoča investicijo za tujega vlagatelja na razvojnem območju v Občini Hoče – Slivnica.

Podrobneje v PROGRAMU.