Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

DKAS opozarja: Osnutek novega Zakona o varstvu okolja ni usklajen s konceptom novega prostorskega zakona

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije v odzivu na javno obravnavo osnutka Zakona o varstvu okolja opozarja na pomen povezave med varstvom okolja in prostorskim načrtovanjem in na možnosti, ki jih za učinkovito umeščanje posegov v prostor ponuja varovalno planiranje.

DKAS se je odzval na prvo javno obravnavo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) in izpostavilo spregledan pomen povezave okoljske z drugo sektorsko zakonodajo. V odzivu DKAS zakonodajalca in širšo javnost spominja, da je stroka že v času podajanja pripomb na predlog novega zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) opozorila, da morajo nastajanje prostorske zakonodaje spremljati tudi spremembe okoljske in druge sektorske zakonodaje na način, da se zagotovi celovito/vseobsežno prostorsko načrtovanje, katerega integralni del je tudi varstvo okolja. To opozorilo je izhajalo iz ugotovitve, da je neusklajenost teh dveh področij, predvsem glede pristopa k reševanju problemov, ena večjih težav pri umeščanju prostorskih ureditev v prostor. Stroka je takrat izrazila obžalovanje, da priprava novega zakona ni sledila trendu povezave vseh prizadevanj v prostoru/okolju v enoten sistem varstva in urejanja prostora ali varstveno urejanje prostora. K taki rešitvi je na primer pristopila Nizozemska (Revision of Environment & Planning Laws, Government of the Netherdlands, 2016). Kot je možno povzeti iz poročil Nizozemske vlade nameravajo prav s povezavo okoljske in prostorske zakonodaje poenostaviti regulacijo prostorskih posegov, predvsem novih zagonskih projektov.

DKAS je ob pregledu osnutka ZVO-2 ugotovil, da novi zakon o varstvu okolja ne podpira gornjih prizadevanj in koncepta ZUreP-2. Zakonodajalec očitno ni pristopil niti k optimizaciji nekaterih najbolj problematičnih instrumentov varstva okolja, npr. postopka celovite presoje vplivov na okolje, čeprav razpolaga celo z zelo jasnimi priporočili Računskega sodišča (Učinkovitost urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin, 8. 6. 2017).

Besedilo pripomb: Pripombe DKAS na ZVO 2017