Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

KRAJINA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA PRED IZZIVI PRIHODNOSTIPraznovanje 25-letnice delovanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije
20. in 21. oktober 2017, Lendava


Društvo krajinskih arhitektov Slovenije nadaljuje praznovanje 25-letnice delovanja. V oktobru, mesecu prostora, DKAS vabi zainteresirano javnost na strokovni posvet in priložnostno slavnostno akademijo v Lendavo, kjer se je organizirano delovanje društva tudi začelo.

Petek, 20. oktober 2017, Kulturni center Lendava, Zavod za kulturo in promocijo LendavaTrajnostni turizem in krajinsko načrtovanje, strokovni posvet
(od 10:00 do 14:00, dvorana Kulturnega centra Lendava)

Strokovni posvet bo priložnost, da v letu, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov izbrala za mednarodno leto trajnostnega turizma in v času sprejemanja nove strategije turističnega razvoja - Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, spregovorimo o prostorskih razsežnostih razvoja turizma. Turistična dejavnost se zelo odkrito navezuje na prostorske danosti, na kulturne in naravne vrednote in zato postaja zelo resen razvojni dejavnik, zainteresiran za stanje v prostoru in za posege v prostor. Na posvetu bodo zato izpostavljena vprašanja o pomenu strateškega prostorskega načrtovanja in vzdržnega razvoja turistične dejavnosti, o konceptih so-upravljanja s krajino in posebej v zavarovanih območij narave in Nature 2000.
Krajinska politika Slovenije, okrogla miza
(od 16:00 do 18:00, dvorana Kulturnega centra Lendava)
Na okrogli mizi bo tekla razprava o vlogi politike v urejanju prostora, o prostorski politiki in o krajinski politiki. Okrogla miza se bo navezala na razpravo o razmerah in potrebi po več nivojskem in celovitem upravljanju s krajino, ki smo jo z gosti odprli že na konferenci 'Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti' aprila letos na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Oblikovane krajine, Razstava fotografskega natečaja
(odprtje ob 18:15, preddverje Kulturnega centra Lendava)
V sklopu praznovanja je DKAS letos izvedel fotografski natečaj na temo izvedenih krajinsko arhitekturnih ureditev na katerega je prispelo več kot 90 fotografij. Na razstavi v Lendavi bo predstavljen izbor 30 najbolje ocenjenih fotografij, avtorjem najboljših bodo podeljene nagrade in priznanja. Razstava bo nato gostovala po različnih krajih Slovenije.

Oblikovane krajine, vabilo na razstavo

Rezultati fotografskega natečaja

Dosežki krajinskih arhitektov, slavnostna akademija ob 25-letnici DKAS
(ob 19:00, dvorana Kulturnega centra Lendava)
Slavnostna akademija bo priložnost za predstavitev dela in dosežkov DKAS ter za tradicionalno podelitev nagrad društva.


Sobota, 21. oktober 2017 iz Dolnje v Gornjo Lendavo (Grad)Potep po Prekmurju, strokovni izlet
(zbirno mesto ob 9:00 pred Kulturnim centrom Lendava)
Opazovanje in analiza prostora na terenu je neobhodno za uspešno delo krajinskega arhitekta. Skupaj se bomo podali na potep po Prekmurju in odkrivali panonsko krajino od daleč in od blizu ter obiskali prostorske ureditve namenjene obiskovalcem regije.

PRIJAVE:

Kotizacije za udeležbo na srečanju ni. Prijave so obvezne na povezavi:

Lendava25letDKAS

do vključno 18. oktobra.

V okviru petkovega srečanja bomo organizirali kosilo in večerjo. Za kosilo in slavnostno večerjo se morate prijaviti (na zgornjem prijavnem obrazcu). Ker je srečanje sicer brezplačno bomo za kosilo in večerjo v Lendavi zbirali prispevke (kosilo 15 EUR, za člane DKAS in DŠKA 10 EUR; slavnostna večerja 20 EUR, za člane DKAS in DŠKA 10 EUR). Po prijavi boste dobili podrobnejše informacije glede načina plačila. Udeleženci si sami rezervirajo nočitev.

Podrobneje v priloženem dokumentu: Lendava 2017
Datoteke