Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Razstava Zelena infrastruktura v Ljubljani in Slovenj Gradcu

V okviru meseca prostora je v avli Ministrstva za okolje in prostor, na Dunajski 48 v Ljubljani na ogled izbor del iz razstave Društva krajinskih arhitektov Slovenije z naslovom »Zelena infrastruktura – novi izzivi načrtovanja mestne krajine«.

Razstava društva je bila prvič predstavljena v sklopu istoimenske mednarodne konference o zeleni infrastrukturi v letu 2016 v Ljubljani. Prikazuje primere dobre prakse na področju načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelene infrastrukture oziroma mestnih zelenih sistemov, ki vključujejo parke, drevorede, sprehajalne in tematske poti, obrežja vodotokov in obvodne prostore. Izpostavlja pomen kakovostnega dela in vzajemnega sodelovanja projektantov, naročnikov, izvajalcev, prebivalcev mest in drugih ter želi na ta način opozoriti strokovno in širšo javnost na velike potenciale zelene infrastrukture za dvig kakovosti bivalnih okolij. Razstavljen izbor na ministrstvu zajema osem del, ki se ukvarjajo z obvodnimi in vodnimi ureditvami v Sloveniji.

Drugi del razstave, ki vključuje ureditve zelene infrastrukture v slovenskih mestih, bo spremljal 4. jesenski urbani forum z naslovom »Zelene površine v mestih in ustvarjanja dodane vrednosti«, ki bo 23. oktobra 2018 potekal v Slovenj Gradcu. Dogodek bo namenjen razpravi o pomenu zelenih površin v mestih in o priložnostih, ki jih te ponujajo za izboljšanje okoljskih, socialnih in ekonomskih razmer v mestih, o možnostih vključevanja prebivalcev v njihovo urejanje ter o možnih načinih financiranja. Razstava bo na ogled od 23. oktobra do 11. novembra 2018 v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec.