Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Odzivi na spremembe prostorske zakonodaje

V preteklih mesecih so se zvrstile številne spremembe na mnogih področjih, med njimi tudi na področju prostorske zakonodaje, in sicer novi predlogi Zakona o urejanju prostora, Zakona o kmetijskih zemljiščih, Gradbenega zakona, ter drugih določil. Na spremembe zakonodaje se je društvo v letošnjem letu aktivno odzivalo: odziv na ZUreP in podane pripombe, odziv na ZKZ, dopis s pripombami na GZ, ZAID in druga določila.
Pogosto spreminjanje zakonodaje lahko privede do nepremišljenih in za stroko nesprejemljivih, za prakso pa izredno škodljivih določil. Zato smo po vseh zmožnostih podali odzive in pripombe na spremembe zakonodaje, ki jih je potrdila širša delovna skupina krajinskih arhitektov. Pripombe in odzivi so oblikovani na podlagi izkušenj članov DKAS, v večini diplomantov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ter članov ZAPS znotraj matičnih sekcij krajinskih arhitektov (MSKA) in prostorskih načrtovalcev (MSP), ki aktivno delujejo kot načrtovalci in projektanti in kot prostorski načrtovalci, ter na podlagi posvetovanja z Oddelkom za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti.

Barbara Kostanjšek, predsednica