Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Prva obeležitev Dneva travniških sadovnjakov

Mesec krajinske arhitekture zaključujemo z obeležitvijo prvega evropskega Dne travniških sadovnjakov.
Z obeleževanjem tega dne poudarjamo pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v Evropskem prostoru. Na pobudo Biotehniške fakultete in Zveze sadjarskih društev Slovenije, letos 30. aprila prvič obeležujemo Dan travniških sadovnjakov.
DKAS podpira pobudo obeležitve Dneva travniških sadovnjakov in podpira tudi vse aktivnosti za njihovo ohranitev. Travniški sadovnjaki so posebnost in ena značilnih krajinskih prvin v naši kulturni krajini. Ne prispevajo pa zgolj k podobi kulturne krajine, temveč imajo celovito prostorsko, kulturno ter ekološko vlogo. Pomembni so predvsem za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Celotno besedilo pobude si lahko preberete tukaj.


Barbara Kostanjšek, predsednica