Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Razstava "Videti" Tivoli

Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana, SSI - slepi in slabovidni intelektualci v ZDSSS v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, vljudno vabijo na otvoritev razstave "Videti" Tivoli.

27. marec 2007

Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 2. aprila 2007 ob 18. uri, v Zgodovinskem atriju Mestne hiše. Razstavo bo odprl gospod Zoran Janković, župan MOL.

"Videti" Tivoli je naslov študentske naloge in hkrati javna predstavitev idejnih osnutkov prilagoditve delov parka Tivoli, tako da bi bil primeren tudi za samostojno gibanje slepih in slabovidnih.

Osnutke so pripravili študentje 3. letnika študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Ane Kučan in asist. Andreje Zapušek ter ob prijaznih nasvetih krajinske arhitektke Andreje Krivic ter Tomaža Wraberja in Roka Janežiča.

Študentje so v svojih delih raziskali možnosti prilagoditve dela Tivolija, tako da bi ga lahko samostojno obiskovali tudi slepi in slabovidni. Izluščili so značilnosti Tivolija in ga poskušali s funkcionalnimi in ambientalnimi posegi približati ljudem z okvarami vida, ne da bi ga pri tem spreminjali. Ob tem so ugotavljali, da ljudje na svojih vsakdanjih obiskih Tivolija morda pozabimo "gledati" Tivoli tako, kot ga je možno celostno doživljati - z vsemi čutili. Svoje ugotovitve so prenesli v načrte in risbe, pa tudi v modele in taktilne karte.

Menimo, da ni treba posebej utemeljevati pomena vključevanja vseh prebivalcev mesta v mestno javno življenje, prav tako ne pomembnosti takšnih prostorskih sprememb, kakršna bi lahko bila sprememba Tivolija kot modelna ureditev, ne samo za Ljubljano, ampak za vso Slovenijo. Parki za slepe so v zahodni Evropi že utečena praksa. Novost pri predstavljenem projektu je poskus aplikacije rešitev v obstoječe parkovno okolje. Ureditev zato ni namenjena samo slepim, ampak vsem meščanom. Tako je prostor uporaben za vse, kar slepe varuje pred segregacijo, to pa je etično tudi edino sprejemljivo.

Zavest o tem, da lahko tudi primerno urejeni parki pomembno prispevajo k socialnemu vključevanju slepih in slabovidnih, je pri nas še premalo prisotna. Zato pričakujemo, da se boste predstavitve udeležili in si razstavo ogledali arhitekti, urbanisti, krajinski arhitekti in drugi, ki v našem mestu ali v državi lahko vplivate na oblikovanje okolja, prijaznega do vseh. Še posebej pa vabimo predstavnike medijev, da bi o predstavljenih pobudah poročali in z njimi seznanili tudi čim širšo strokovno in drugo javnost.

Dela mladih ustvarjalcev bodo nato na ogled v Zgodovinskem atriju Magistrata še do 12. aprila 2007 vsak dan med 9. in 19. uro.

Vljudno vabljeni!

Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo