Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Znanje za sodelovanje pri upravljanju mest

11. april 2007

Kot četrta dimenzija urbane politike se v Evropski uniji ob gospodarski, socialni in okoljski praviloma pojavlja dimenzija upravljanja. Šesto predavanje iz cikla o urbani politiki EU v sredo, 11. aprila ob 18h v prostorih Predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji na Bregu 14, Ljubljana, bo zato posvečeno temi upravljanja v mestih in vlogi, ki jo ima pri tem znanje.

Upravljanje (z angleško besedo "governance") je danes skoraj nepogrešljiva vsebina vseh malo resnejših političnih dokumentov, nadomestilo pa naj bi pojem vladanja (z angleško besedo "government") pri oblikovanju in izvajanju politik v javnem interesu. Kljub prepoznanemu velikemu pomenu upravljanja ostaja pojem zaradi svoje kompleksne narave pogosto slabo razumljen tudi v kontekstu prostorskega razvoja, kjer so k njegovi uveljavitvi bistveno prispevali participatorni postopki načrtovanja razvoja v prostoru.

Mag. Maja Simoneti z Ljubljanskega urbanističnega zavoda bo predstavila pomen prostorskega izobraževanja in znanja za kakovost upravljanja ter različnih odgovornosti vpletenih. Izhodišče prostorskega izobraževanja je, da odgovornost za ravnanje v prostoru prevzemamo tako posamezniki kot celotna družba. Za prevzem te odgovornosti je potrebno znanje o tem, kaj so vrednote prostora, kako nastanejo in kaj vpliva na njihovo spreminjanje. Sprejemanje odločitev, ki podpirajo trajnostni razvoj in vključujejo tudi odgovorno ravnanje z naravnimi viri je povezano z znanjem o procesih prostorskega načrtovanja ter o vplivih in posledicah sprejetih odločitev. Predstavitev bo izkoristila spoznanja mednarodnega projekta R.A.V.E. Space in nekaterih primerov iz prakse.

Vljudno Vabljeni!

Inštitut za politike prostora
Evropska komisija