Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Skupščina DKAS

22. maj 2007

Upravni odbor DKAS vabi vse članice in člane, da se udeležijo Skupščine Društva krajinskih arhitektov Slovenije, ki bo danes, 22. maja 2007 ob 16. uri v konferenčni dvorani Centra za informatiko na Langusovi 4 v Ljubljani.

Predlagan dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Poročilo predsednika o delu DKAS v letih 2005-06
 4. Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju DKAS v letih 2005-06
 5. Poročilo nadzornega organa DKAS za leti 2005-06
 6. Poročilo častnega razsodišča DKAS za leti 2005-06
 7. Poročilo zastopnika DKAS pri ZAPS za leti 2005-06
 8. Volitve upravnega odbora DKAS za leti 2007 in 2008
 9. Imenovanje članov v nadzorni organ in častno razsodišče DKAS
 10. Sprejem programa dela DKAS za leto 2007
 11. Višina članarine za leto 2007
 12. Razno
V kolikor se skupščine ne morete udeležiti, poskrbite za pooblastilo svojega zastopnika.

Kandidacijska skupina nov upravni odbor DKAS 2007-2009 in njen program:

 1. Sergej HITI
 2. Jelka HUDOKLIN
 3. Ana KUČAN
 4. Tanja MALJEVAC
 5. Darja MATJAŠEC
 6. Maja SIMONETI
 7. Andreja ZAPUŠEK

 1. Promocija krajinske arhitekture/spletna stran DKAS.si, stiki z mediji, aktivno sodelovanje z ZAPS, letno poročilo
 2. Priprava letne strokovne konference/predvidoma april 2008 v Jakopičevi galeriji
 3. Razširitev dejavnosti: pridobivanje novih članov, študentska sekcija
 4. Mednarodno povezovanje: ustvarjanje širših zavezništev
 5. Projekti
 6. Tekoče zadeve / status društva, odzivi na dogajanja

Za UO DKAS 2005-2007 predsednica Nataša Bučar Draksler