Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Nov Upravni odbor DKAS

23. maj 2007

Člani Društva krajinskih arhitektov Slovenije so na redni letni skupščini, dne 22. maja 2007, izvolili nov Upravni odbor v naslednji sestavi:

mag. Maja Simoneti, predsednica
mag. Jelka Hudoklin, podpredsednica
Andreja Zapušek, blagajničarka
Tanja Maljevac, organizacijska tajnica
prof. dr. Ana Kučan
Darja Matjašec
Sergej Hiti


Novi UO se članom zahvaljuje za izkazano zaupanje in sporoča, da se je delovno že organiziral ter obljublja, da bo redno poročal o aktivnostih.

Skupina je v kontekstu že objavljenega programa kandidirala z dvema ciljema:
(1) povezati strokovno skupnost in
(2) skrbeti za prepoznavnost stroke v širšem strokovnem in splošnem družbenem kontekstu.

Namen novega Upravnega odbora (UO) je delovati vključujoče. To pomeni, da UO že s prvim dnem spodbuja svoje člane, da zavzamejo aktivno držo in posredujejo UO ideje za delovanje. Želja novega UO je, da nobena od dejavnosti, ki že potekajo pod okriljem DKAS, ne zamre. Posebej lepo so k sodelovanju vabljeni študentje in mladi krajinski arhitekti. Novi UO namreč načrtuje ustanovitev študentske sekcije.

Novi UO DKAS si bo prizadeval kar najbolj prepričljivo zastopati interese članov, zato bo oblikoval tudi posebno svetovalno skupino, ki bo skrbela, da delo ne zaide v napačno smer in pomagala pri sprejemanju odločitev. UO je nekatere posameznike že povabil k sodelovanju, po njihovi potrditvi pa bomo imena članov svetovalne skupine tudi objavili.

za UO DKAS mag. Maja Simoneti, predsednica