Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Prostor za prihodnost Slovenije

19. junij 2007

Prostor za prihodnost Slovenije je posvet s katerim bo Geodetska zveza Slovenije počastila dr. Milana Naprudnika ob njegovi 80. letnici. Posvet bo v petek, 22. junija v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana.

Kot direktor zavoda RS za regionalno prostorsko planiranje se je pred več kot trideset leti zapisal med prostorske načrtovalce z izjemnim posluhom za sodelovanje med različnimi strokami in tudi med stroko in javnostjo. Njegovo delo je niz dokazov o pomenu interdisciplinarnega sodelovanja in o možnostih, ki jih mejna področja in različni pogledi na probleme, predvsem pa različna orodja za njihovo reševanje, lahko pomenijo za kakovost prakse. Dogodek je načrtovan kot priznanje širše strokovne skupnosti kolegu, ki ga odlikuje odprtost za sodelovanje in predvsem tudi zavzeto izvajanje tega načela v praksi. Sočasno je dogodek zamišljen kot nagovor širše javnosti in za urejanje prostora odgovornih.

Strokovni posvet bo zbral predstavnike strok, ki tradicionalno sodelujejo v prostorskem načrtovanju, med njimi arhitekte, geodete, geografe, krajinske arhitekte, sociologe in ekonomiste, da prisluhnejo izbranim referatom in razpravljajo o razmerah na področju prostorskega načrtovanja v luči sprememb prostorske zakonodaje in predvsem nevarnih poenostavitev prakse prostorskega načrtovanja v Sloveniji. Ob sprejemu novega zakona je bilo v javnosti slišati, da se sodelujoči v prostorskem načrtovanju čutijo zapostavljene, preslišane in odrinjene pri oblikovanja novih rešitev, čeprav tako praksa in tuji zgledi kažejo, da morajo strokovne podlage in argumente za odločanje v prostorskem načrtovanju prispevati različne stroke. Posvet o prihodnosti prostorskega načrtovanja je zato tudi svojstven odziv na sedanje razmere in strokovni nagovor tistih, ki zanikajo vlogo interdisciplinarnosti.

Posvet organizira Zveza geodetov Slovenije skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL, Društvom urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS), Društvom krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Urbanističnim inštitutom Slovenije in Zvezo geografskih društev Slovenije (ZGDS). Zbrani s posvetom sporočajo odgovornim, da je interdisciplinarnost pomembna značilnost prostorskega načrtovanja, da trdno verjamejo v sodelovanje in da so se za uveljavljanje dobre prakse pripravljeni povezati in zavzeti tako na strokovni kot na civilno družbeni ravni.

Strokovni posvet bo spremljala izdaja revije Geodetski vestnik št. 2/2007 za katero so prispevek prispevali (po abecednem redu): doc. dr. Živa Deu, doc. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Pavel Gantar, dr. Lojze Gosar, Jože Kos Grabar, dr. Jasenka Kranjčević, prof. dr. Janez Marušič, akad. prof. dr. Zdravko Mlinar, doc. dr. Dušan Petrovič, prof. dr. Andrej Pogačnik, izr. prof. dr. Vilibald Premzl, izr. prof. dr. Anton Prosen, doc. dr. Marjan Ravbar, Jurij Režek, mag. Maja Simoneti.

Vljudno vabljeni!

Uredništvo