Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Mednarodna konferenca v Sofiji: URBAN GREEN SPACES - A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES

2. november 2007

Ob zaključku mednarodnega projekta GreenKeys (Interreg III B CADSES) projektni partnerji in mestna občina Sofija vabijo na javno mednarodno konferenco na temo mestnih zelenih površin - URBAN GREEN SPACES - A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES. Konferenca bo v Sofiji (Bolgarija), 17. in 18. aprila 2008.

Mednarodna konferenca bo imela tri osnovne tematske sklope:
  • Policies and strategies for urban green spaces (zelene politike in strategije mestnih zelenih površin)
  • Sustainable management of urban green spaces (trajnostno upravljanje mestnih zelenih površin)
  • The uses and the users of urban green spaces (rabe in uporabniki mestnih zelenih površin)

Evropski projekt Greenkeys, ki traja že tretje leto, se osredotoča na pomen in vlogo mestnih zelenih površin za izboljšanje kvalitete bivanja v mestih ter njihovo načrtovanje in planiranje v smislu trajnostnega razvoja mest.

V projektu sodeluje sedem držav (Nemčija, Poljska, Madžarska, Grčija, Bolgarija, Italija in Slovenija) - skupno 20 projektnih partnerjev, od tega 12 mestnih občin in 8 znanstvenih inštitucij. S slovenske strani v projektu sodeluje Mestna občina Nova Gorica in Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ki vodi delovni paket 4 (Strategije mestnih zelenih površin). V projekt so vključeni so tudi številni zunanji strokovnjaki z različnih področij.

Več informacij o samem projektu Greenkeys najdete na internetni strani www.greenkeys.org. Za vse informacije o konferenci in projektu GreenKeys se lahko obrnete tudi na Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Ina Šuklje Erjavec, tel: 01 420 13 19, email

Jana Kozamernik, sodelavka na UIRS pri projektu GreenKeys