Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Slovenska nagrada za urejanje krajine

21. oktober 2008

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje za leto 2008 podelitev častnega javnega priznanja za vrhunsko stvaritev na področju urejanja krajine. Izbrano delo bo v letu 2009 kandidiralo skupaj z drugimi predlogi držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino v okviru Evropske konvencije o krajini.

Namen razpisa je podeliti častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti (v nadaljevanju:"dela"), ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenske krajine ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajine za človekov razvoj. Izbrano delo bo hkrati tudi kandidiralo za mednarodno Nagrado Sveta Evrope za krajino v letu 2009, ki jo Svet Evrope razpisuje na podlagi Evropske konvencije o krajini.

Za nagrado lahko kandidirajo:
  • lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja (npr. ministrstva, druge državne institucije, občine),
  • nevladne organizacije.

Predloži se lahko dela, ki prispevajo k uveljavljanju ciljev Evropske konvencije o krajini. Predložena dela morajo biti končana in na voljo javnosti že vsaj tri leta (november 2005) do trenutka, ko se predložijo kandidature.

Rok za oddajo kandidature je 1. december 2008. Dela morajo ne glede na način pošiljanja prispeti na vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana do 1. decembra 2008 do 14.00 ure. Dela se lahko pošljejo po pošti, ali se jih predloži osebno v vložišču Ministrstva za okolje in prostor vsak delovni dan od 08.00 do 14.00 ure.

Dodatne informacije natečaju so objavljene na spletnih straneh MOP

Uredništvo