Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Volitve ZAPS 2009: Matična sekcija krajinskih arhitektov - program skupine kandidatk: Andreja Baškovč, Saša Piano, Ina Šuklje Erjavec

19. december 2008

V zadnjih letih (pravzaprav vseh letih našega obstoja) stroka krajinskih arhitektov bije zahteven boj za priznanje pomena, vsebine dela in možnosti za strokovno ustrezno delovanje in upoštevanje v praksi. Delovanje v ZAPS predstavlja eno pomembnejših možnosti za doseganje priznanja in ustreznih pogojev dela naše stroke, zato je pomembna podpora in aktivno sodelovanje vseh članov. Izhodišče za bodoče delovanje predstavlja nadaljevanje dela prejšnje skupine v sestavi Marsela Podboj, predsednica, Damjan Černe in Darja Matjašec, ki je ves čas svojega mandata odločno in vztrajno zagovarjala naše strokovne interese in potrebe. Delovanje skupine kandidatk v ZAPS bo temeljilo na izboljšanju prepoznavnosti stroke, vse aktivnosti pa bodo sproti objavljene na spletni strani DKAS.

Skupina kandidatk se zavezuje k tesnemu medsebojnemu sodelovanju in kontinuiteti dela Matične sekcije krajinskih arhitektov in zagotavlja, da bo v imenu vseh članov krajinskih arhitektov članov ZAPS kot tudi stroke v celoti:
 • aktivno spremljala delovanje aktualne prostorske zakonodaje in predpisov ter njeno, dopolnjevanje in spreminjanje, pripravo ZAID in tesno sodelovala z UO DKAS na tem področju,
 • odločno uveljavljala enakovrednost položaja krajinskih arhitektov znotraj ZAPS in upoštevanje mnenj stroke pri vseh za stroko pomembnih vidikih,
 • utemeljeno zagovarjala pomen sodelovanja strok v prostorskem načrtovanju,
 • spodbujala aktivno sodelovanje ZAPS in DKAS,
 • preverjala in uveljavljala vse možnosti financiranja akcij in programov s strani ZAPS , ki bodo pomembni za stroko in DKAS,
 • zagotavljala povezovanje krajinskih arhitektov preko ZAPS z ECLAS, EFLA, ELASA,
 • zagotavljala sodelovanje ZAPS in DKAS pri pripravi spletnih strani,
 • dajala podporo ZAPS pri prenovi in nadgradnji vsebin za strokovni in licenčni izpit KA ter zagovarjala uveljavitev sistema za dodatna strokovna izobraževanja,
 • dajala podpora ZAPS pri pripravi internega pravilnika za izdelavo načrtov krajinske arhitekture,
 • aktivno sodelovala pri izvajanju javnih natečajev,
 • zavzemala, da ZAPS postane zbornica z uporabno in kakovostno podporo za njene člane,
 • zavzemala za uveljavljanje strokovne družbene odgovornost pri delovanju članov zbornice in stroke v celoti.

Skupina kandidatk za Matično sekcijo krajinskih arhitektov ZAPS:
Andreja Baškovč, Saša Piano, Ina Šuklje Erjavec