Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Strateške usmeritve za prostorski razvoj države

17. maj 2010

Vabimo vas na "Posvet o strateških usmeritvah za prostorski razvoj države", ki bo potekal 20. maja 2010 od 11:00 do 15:30 v Centru Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana.

V luči razprav, ki že potekajo na temo priprave nove Strategije razvoja Slovenije s tem posvetom začenjamo tudi razpravo o prostorskih razsežnostih razvoja. Prostorski razvoj doslej v nobenem od dokumentov, ki so bili predstavljeni kot izhodišče za novo razvojno strategijo še nima vidnega mesta, kljub temu, da se število opozoril o spregledanih prostorskih razsežnostih razvoja in iz tega izhajajočih težavah v prostoru množi, in da je prostor realno omejena naravna dobrina, ki pomembno določa razvojne možnosti države. Naš namen je, da se zato razmislek o bolj učinkovitem, dolgoročno vzdržnem in splošno koristnem upravljanju s prostorom umesti v razprave o razvoju čimprej in tako vsebinsko zapolni vrzel, ki se odraža v doslej ponujenih razvojnih razmislekih. Inštitut za politike prostora posvet organizira v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor.

Več o posvetu v priponki.

Prosimo, da svojo udeležbo na posvetu prijavite najkasneje do 19.5.2010 do 16h na elektronski naslov. Potrditev naj vsebuje vaše ime, organizacijo in kontaktni e-naslov. Udeležba na posvetu je brezplačna.

Dodatne informacije:
Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, telefon 0590 63 683, Marko Peterlin, e-pošta: mreža IPOP.

Inštitut za politike prostora