Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011

10. november 2010

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo, šport in mladino je 4. novembra 2010 obravnaval in potrdil besedilo Predloga resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 ter Poročila o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 v letu 2009.

Predlog resolucije vsebuje spremembe in dopolnitve s sistematično in vsebinsko uvedbo področja arhitekture.

Ministrica za kulturo Majda Širca je poudarila, da bo arhitektura z vključitvijo v Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 podprta kot dejavnost kulturnega oblikovanja fizičnega in družbeno funkcionalnega prostora, zaokrožila pa se bo tudi celota kulturnih in umetniških dejavnosti. Menila je, da bo arhitektura s svojo umestitvijo pridobila družbeno priznanje, doživela dodatno podporo, povečala pa se ji bo tudi družbena odgovornost. Spremembe in dopolnitve resolucije področje arhitekture uvrščajo med načela, področja, dolgoročne cilje, splošne cilje in prioritete ter s tem povezane ukrepe kulturne politike. Večina razpravljavcev na odboru je menila, da je prav, da se arhitektura uveljavlja kot samostojno poglavje v Nacionalnem programu za kulturo.

Ministrica je pojasnila tudi novo vloga Javnega zavoda Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), ki se razvija v osrednje nacionalno arhitekturno središče in ključno ustanovo za področje arhitekture v Sloveniji. Muzej bo z razstavno, izobraževalno, raziskovalno, založniško in dokumentacijsko dejavnostjo povezoval ustvarjalce, uporabnike in sorodne ustanove na področju arhitekture in oblikovanja. Vlada je že sprejela ustanovitveni akt novega MAO, sredstva za njegovo delovanje pa bodo zagotovljena v proračunu.

Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 bo Državni zbor obravnaval na 22. seji, ki se bo pričela v ponedeljek, 15. novembra 2010, ob 14. uri.

uredništvo
Datoteke