Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Sklepi septembrske skupščine DKAS

03. februar 2010

Skupščina DKAS je potrdila opravljeno delo in začrtan program dela društva.

Skupščina je sprejela 12 sklepov:

  1. Poročilo o delu je bilo soglasno sprejeto.
  2. Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto. Predlagana višina članarine je bila soglasno sprejeta. Pripravi se seznam upokojenih članov.
  3. Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.
  4. Poročilo častnega razsodišča je soglasno sprejeto.
  5. Na podlagi priporočil in mnenj naj UO DKAS dopolni program dela in ga posreduje članom.

Več podrobnosti in vsebino programa dela DKAS za leto 2010/2011 najdete v zapisniku.

UO DKAS
Datoteke