Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Mesec krajinske arhitekture 2011

V petek, 1. aprila 2011 ob 17. uri bo v atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana potekala otvoritev MKA2011, ki je posvečen strokovni literaturi s področja krajine. Na otvoritvi bo razstavljena zbrana strokovna literatura s področja krajine in predstavljena nova knjiga Krajinska arhitektura. O njej bodo spregovorili predstojnik Oddelka za krajinsko arhitekturo, prof. dr. Davorin Gazvoda, njen avtor, prof. Dušan Ogrin, krajinski planer prof. dr. Janez Marušič in urbanist Vladimir Braco Mušič.

Strokovno literaturo želimo približati različnim uporabnikom in javnosti, saj strokovna literatura ni samo za strokovnjake. Pomaga razumeti dogajanja okrog nas in vedenje o našem življenjskem prostoru, s tem pa spodbuja kritično in samostojno razmišljanje o vprašanjih urejanja prostora in mest. V Sloveniji je nastajala sočasno s krepitvijo krajinskoarhitekturne stroke v družbi in vzpostavljanjem izobraževanja na tem področju ter igra pomembno vlogo tudi za spodbujanje občutljivosti civilne družbe za vprašanja urejanja krajine in prostora. Z načrtovanimi aktivnostmi, posvečenimi branju, dostopnosti in uporabnosti strokovne literature se vključujemo v Leto knjige, ki poteka v Ljubljani do konca leta 2011.

UO DKAS