Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Sporočilo skupine "Odgovorno do prostora!" strankam in listam v času pred volitvami 2011

21. november 2011

Spoštovani,

V prilogi vam posredujem sporočilo skupine »Odgovorno do prostora!« (OdP), ki je bilo v petek posredovano strankam in listam. Skupina OdP, posamezniki in institucije, organizirani v okviru tega partnerstva, kandidate za najodgovornejše nosilce odločanja v Republiki Sloveniji in javnost opozarja na vsebinske in konceptualne pomanjkljivosti aktualnega upravljanja s prostorom v Sloveniji in predstavlja tudi svoja pričakovanja do nove vlade.

V času pred volitvami stranke in liste državljanom obljubljajo najrazličnejše rešitve. Številne se dotikajo tudi ravnanja s prostorom, a večinoma ostajajo na tako načelni ravni, da pravih vsebinskih razlik skoraj ni mogoče določiti. Glede na stanje v prostoru in razmere v urejanju prostora to ni dobro. Programi omenjajo že ves čas prisotno krajšanje postopkov umeščanja objektov v prostor, združevanje ministrstev in ukinjanje raznih agencij. Državljane pa zanima tudi kako bodo kandidati dosegli večjo učinkovitost dela na področju urejanja prostora, kako bodo zagotavljali uresničevanje javnega interesa za skladen prostorski razvoj, kako bo zaščitena vrednost njihovih nepremičnin, kako bo zagotovljena kakovost bivanja za vse in kako bo Slovenija, ki še kar vztraja pri vzorcu razpršene gradnje v prostoru, stopila na pot trajnostnega razvoja in prilagajanja podnebnim spremembam. Prostorske načrtovalce in vse druge, ki se strokovno ukvarjajo z urejanjem prostora, pa ob tem zanima tudi, kdaj bo načrtovanju prostorskega razvoja vrnjen status dejavnosti, ki zagotavlja pravočasno usklajevanje razvoja v prostoru in tako ustvarja pogoje za gospodarski in družbeni razvoj.

Razmere na področju urejanja prostora državljani zaznavamo na različnih ravneh, skozi dostopnost do stanovanj, urejenost javnega potniškega prometa in delovanje druge javne infrastrukture, skozi splošno kakovost bivanja in okolja ter skozi možnosti za ustvarjalno in produktivno delo. Razmere specifično občutita gospodarstvo in kmetijstvo. Strokovna javnost opozarja, da so razmere v prostoru, kakovosti poselitve, arhitekture in kulturne krajine ter tudi v vsakdanji praksi prostorskega načrtovanja problematične in da bi bilo zanimivo še pred volitvami slišati, kako jih ocenjujejo in kakšne rešitve zanje ponujajo tokratni kandidati.

Z lepimi pozdravi,
Maja Simoneti, koordinatorka skupine OdP