Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Predstavitev nove knjige Mestno drevje za projektante

1. december 2011

Drevju se v sodobnem mestu priznava novo, pomembnejšo vlogo, kot jo je imelo doslej. Drevesa znižujejo temperature, zadržujejo padavinsko vodo, znižujejo emisije, zadržujejo veter, sooblikujejo kakovost in lepoto mestnega okolja itd. Saditev dreves je politično privlačna in župani po svetu obljubljajo visoke številke novih dreves. Hkrati praksa kaže, da je danes v večini mest drevo težje posaditi kot zgraditi novo hišo. Prostor za rast in razvoj dreves je tako omejen, mestno okolje pa tako neprijazno do dreves, da postaja saditev dreves že na strateški ravni načrtovanja razvoja naslednja pomembna načrtovalska naloga, izbira pravih vrst in dobra izvedba saditve pa tako kot odgovornost vzdrževanja in varstva mestnega drevja sploh nista več vprašanje. Slovenija na tem področju še zaostaja za dobro tujo prakso, čeprav se pomena dreves tudi pri nas zaveda vse več posameznikov.

Knjiga "Mestno drevje" je zbirka priporočil in pravil za ravnanje z mestnim drevjem v slovenskih razmerah. Namenjena je vsem, ki se pri svojem delu kot načrtovalci, vzdrževalci, upravitelji, graditelji, nadzorniki, lastniki in različne druge vrste skrbniki drevja in javnih ureditev srečujejo z odločanjem o saditvi, vzdrževanju, varstvu in odstranjevanju dreves v mestu. Prispevala naj bi h kakovosti ravnanja z mestnim drevjem v vseh njegovih življenjskih fazah in preprečevala nepovratno škodo, ki jo lahko povzročijo nedomišljeno načrtovanje, slaba izvedba novih saditev, malomarno vzdrževanje in neustrezna zaščita drevja pred vplivi iz okolja ter tako sporočala, da je v mestu treba za drevesa neprestano skrbeti.

Na predstavitvi bodo projektanti izvedeli, kako naj normative in standarde dobre prakse vgradijo v načrte in poskrbijo za zadovoljstvo naročnikov in vzdržno kakovost svojih rešitev. Predavatelji: prof. dr. Aleksander Šiftar, Tanja Maljevac, mag. Maja Simoneti, dr. Jože Bavcon.

Predstavitev bo potekala v četrtek, 08.12.2011, s pričetkom ob 17:00 uri v prostorih ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana. Zaradi prostorske omejitve sprejemamo prijave na elektronski naslov.

Vljudno vabljeni!