Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Urbani laboratorij - Koper živi?

10. november 2012

Razstava projekta čezmejnega sodelovanja Social Housing Watch - Mapiranje in razvoj scenarijev javnega prostora Kopra v sodelovanju z MOK in UP ZRS.

Otvoritev razstave bo 15. novembra 2012 ob 19.00 uri v Pokrajinskem muzeju v Kopru. Oglejte si vabilo na otvoritev razstave.

Urejanje javnega prostora v mestu postaja zaradi različnih dejavnikov domena priviligiranih posameznikov. Javnost je na ta način iz javnega prostora izvzeta, postaja le nemi opazovalec radikalnih posegov ekonomskih in političnih prostorskih preobrazb. Projekt čezmejnega sodelovanja S.HO.W. - Mapiranje in razvoj scenarijev javnega prostora Kopra se osredotoča na razvoj različnih učinkovitih načinov vključevanja prebivalcev, uporabnikov mesta, v soustvarjanje novega javnega mesta. Mapiranje mestnega jedra Kopra in njegove ožje okolice podaja pomemben vpogled v trenutno prostorsko družbeno stanje območja. Gre za analizo območij javnih prostorov mesta, kjer se oblikujejo usmeritve za prenovo različnih urbanih prostorov. Teoretični del raziskave se v obliki urbanega laboratorija prenaša na uporabnike mesta, kjer zgodbe ljudi odpirajo nova vprašanja urejanja javnih prostorov. Aktivno sodelovanje posameznikov ponuja možnost izražanja potreb in želja uporabnikov prostora ter soodločanja pri urejanju javnega prostora. Obenem to odpira kreativni proces razmišljanja za oblikovanje novih vsebin mesta.

Urbani laboratorij s fotografsko razstavo ustvarja nevtralno polje zbiranja novih vsebin pozabljenih, zapuščenih ali potencialnih in živih prostorov. Zabeležene zgodbe posameznih koprskih prostorov in ljudi se združujejo v novo mentalno karto mesta. Prepletanje odnosov, spominov in želja se v urbanem laboratoriju udejanijo v pomembne usmeritve razvoja mesta v prihodnosti. Javno se odpira javnosti, besede dobivajo novo moč, kjer se sleherni posameznik vključi v soustvarjanje svojega mesta.

doc.dr. Boštjan Bugarič u.d.i.a.
Avtor fotografij: Domen Grögl
Koncept: Boštjan Bugarič, Tanja Maljevac, Tina Cotič, Domen Grögl

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.