Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Razstava DKAS: Krajinska politika Slovenije

10. november 2012

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je ob 20-letnici svojega delovanja in ob 40-letnici študija krajinske arhitekture v Sloveniji pripravilo razstavo Krajinska politika Slovenije.

Otvoritev bo 15. novembra ob 19.30 uri v Hiši arhitekture na Vegovi 8 v Ljubljani. Oglejte si vabilo na otvoritev razstave.

Namen razstave je na primerih dobre prakse na področju urejanja krajine v Sloveniji pokazati, da je s kakovostnim in prizadevnim strokovnim delom mogoče dosegati boljše prostorske rešitve. Razstava želi v času pričakovanih sprememb okoljske in prostorske zakonodaje prispevati k povečanju zavedanja o nujnosti vzpostavitve učinkovite krajinske politike v Sloveniji in k iskanju rešitev za probleme, s katerimi se člani društva in drugi prostorski načrtovalci srečujemo na vseh ravneh in področjih našega strokovnega delovanja.

Razstavljeni plakati so razvrščeni v pet sklopov: vrednotenje krajin in obravnava v planskih aktih, umeščanje večjih infrastrukturnih objektov v krajino, zeleni sistemi mest, ureditve javnih prostorov in osveščanje javnosti o načrtovanju, varstvu in upravljanju krajin. V času razstave bo v počastitev 40-letnice študija krajinske arhitekture dne 23.11.2012 v prostorih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani potekala konferenca Krajinska politika Slovenije, na kateri bo potekala tudi projekcija plakatov z razstave Krajinska politika Slovenije.


Vabljeni!

Uredništvo