Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Predavanje: Posegi na območjih kulturne dediščine

26. marec 2013

Vabimo vas na predavanje Petre Jernejec Babič z naslovom Posegi na območjih kulturne dediščine, ki bo v torek, 2. aprila 2013 ob 18. uri na ZAPS, Vegova 8 (Ljubljana).

Strokovna služba se vseskozi srečuje z neupoštevanjem posameznih gradiv za smernice ali kulturnovarstvenih pogojev pri posegih v registrirano dediščino. Ob zavedanju, da je varstvo kulturne dediščine varstvo dobrin, podedovanih iz preteklosti, ki so opredeljene kot odsev in izraz vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicije je dejstvo, da je večina dediščinskih objektov in območij ob zadnjih valorizacijah v bistveno slabšem stanju, zaskrbljujoče. Predavanje predstavlja nadaljevanje predstavitve Določanje urbanističnih meril in pogojev za gradnjo iz junija 2009, ko je bilo predstavljeno izvajanje zakonskih določil varstva. Na osnovi izhodišč, pomena in načina varstva bodo predstavljeni primeri dobre prakse kot tudi nerazumne odločitve, ki so sprejete zaradi dejstva, da je registrirana dediščina, ki nima statusa spomenika varovana le posredno: varstvo registrirane dediščine se namreč izvaja le prek nadzora posegov vanjo, kadar prostorski akt določa obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja za posege v dediščino.

Predavateljica je krajinska arhitektka, članica DKAS in deluje kot konservatorka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana.

Prijave na dodatna strokovna izobraževanja organizirana v okviru Meseca krajinske arhitekture 2013 sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: izobrazevanje@zaps.si.

Uredništvo