Za tiskalnik
Društvo
Člani
 
 

Članarina

članarina 2019:
Na podlagi sklepa skupščine DKAS znaša članarina za leto 2019 40 EUR. Za nove člane, ki so se včlanili v letu 2019, znaša letna članarina 20 EUR za prvi dve leti članstva, za upokojene člane društva znaša članarina 20 EUR. Člani upravnega odbora so oproščeni plačila članarine v obdobju njihovega mandata.

Podatki za plačilo članarine:

prejemnik: DKAS, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
trr: SI56 0201 4001 8198 619
sklic: 99

V primeru, da bo plačilo za vas plačalo podjetje, v katerem ste zaposleni, nas o plačilu obvestite na naslov info@dkas.si. Izstavili vam bomo račun. Na položnici obvezno navedite, za koga je podjetje članarino poravnalo!
Navodila za plačevanje z UPN obrazcem

Pri izpolnjevanju bodite pozorni, da izberete pisalo s temno barvo (najbolje črno ali modro), da uporabljate velike tiskane črke in da v vsako okence vpišete le eno črko oziroma številko, brez presledkov. Pri datumu ne uporabljajte nobenih drugih znakov razen številk. Znaki in številke ne smejo segati izven določenih polj. Vsebino polj na obrazcu izpisujte z levo poravnavo, samo znesek zapišite z desno poravnavo, decimalno vejico in centi.

Predel PLAČNIK (vaši podatki):

• IBAN: v polje se vpiše številka plačilnega računa v strukturi IBAN (v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX XXX).

• Referenca: v polje se vpiše referenco plačnika. Vpis reference ni obvezen (v drugo polje vpišete 99, ostalo pustite prazno).

• Ime in naslov: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež plačnika.

• Koda namena: v polje se vpiše kodo namena plačila (za plačilo članarine smo za kodo namena izbrali OTHR).

• Namen/rok plačila: v polje se vpiše podatek o namenu in roku plačila (plačilo članarine).

• Podpis plačnika: polje je namenjeno podpisu.


Predel PREJEMNIK (podatki DKAS):

• Znesek: v polje se vpiše znesek plačila. Znesek vedno zapišite z desno poravnavo, decimalno vejico in centi.

• Datum plačila: v polje se vpiše datum izvršitve plačila v obliki DD.MM.LLLL.

• BIC banke prejemnika: v polje se vpiše bančno identifikacijsko kodo izbrane banke, vključene v omrežje SWIFT (LJBASI2X).

• IBAN: vpiše se številka TRR prejemnika (SI56 0201 4001 8198 619).

• Referenca: v polje se vpiše referenco prejemnika plačila. Vpis reference ni obvezen (v drugo polje vpišete 99, ostalo pustite prazno).

• Ime in naslov: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež prejemnika plačila. (Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana).