Za tiskalnik
Društvo
Člani
 
 

Člani

Tomaž Acman
Andreja Albreht
Mojca Balant
Blanka Bartol
Andreja Baškovč
Nataša Bratina JurkovičAllinea plus d.o.o.
Lidija Breskvar ŽaucerUL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Nuša Britovšek
Nika Cigoj
Darja Crnek
Damjan Černeadkrajine d.o.o.
Stanka Dešnik
Mateja Doležal
Saša Draksler
Aleš Eber
Petra Ereš Malus
Damjana Frece
Damjana GantarUrbanistični inštitut RS
Davorin GazvodaUL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Barbara Goličnik MarušićUrbanistični inštitut RS
Mojca GolobičUrbanistični inštitut RS / UL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Robert Gostinčar
Jelka Habjan
Sergej HitiLUZ, d.d.- karh07
Jelena Hladnik
Špela Hribar
Jelka HudoklinAcer d.o.o.
Greta Jagodič
Karla JankovičLUZ, d.d.- karh07
Izidor Jerala
Petra Jernejec Babič
Metka Jug
Romana Kačič
Jasna Koblar
Vesna Kolar Planinšič
Suzana Korun
Jana Kozamernik
Špela Kragelj BračkoProtim Ržišnik Perc
Petra Krajner
Urška KranjcLUZ, d.d.- karh07
Nika KravanjaUL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Arabela Križ
Ana KučanUL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo / AKKA
Matej Kučina
Helena Lap
Nina Lipušček
Tanja Maljevac
Darja Marinček Prosenc
Janez MarušičUL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Darja MatjašecLUZ, d.d.- karh07 / RRA Mura, d.o.o.
Živana Mejač
Slavko Mezek
Aleš MlakarUL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Barbara Mlakar
Jože Novak
Mojca Novak
Dušan OgrinUL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Andreja Ogulin Iskra
Alenka Padežnik
Nadja Penko SeidlUL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Darja Pergovnik Cotič
Saša Piano
Marsela Podboj
Alenka Polutnik - Kocuvan
Lenart Pretnar
Nasta Rak
Radovan Romih
Irena Rozman Fattori
Mojca Rupnik
Suzana SimičAcer d.o.o.
Lucija Simončič
Maja Simoneti
Tanja Srdič
Andrej Strgar
Martina Strniša
Dušan Stupar
Klara Sulič
Ina Šuklje Erjavec
Ana Tepina
Gaja Trbižan
Miran Vatovec
Tina VerbičLUZ, d.d.- karh07
Petra Vertelj NaredLUZ, d.d.- karh07
Ana Vidmar
Mira Vizovišek MotalnUrbis d.o.o.
Maja Vodnik
Igor Zakotnik
Irena Zaletelj
Andreja Zapušek Černeadkrajine d.o.o.
Urška Zorič
Miha Zorn
Eva Zupan
Nevenka Žvokelj
Nasta Rak
Jasna Medved