Za tiskalnik
Aktivnosti
Sodelovanje v ZAPS
 
 

Skupščina - matična sekcija KA 2019-2023

Član skupščinskega sveta:

MSKA Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.