Za tiskalnik
Aktivnosti
Sodelovanje v ZAPS
 
 

Komisije

Izpitna komisija za strokovni izpit za pooblaščenega krajinskega arhitekta

Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh. – predsednik
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Karolina Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh.
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh.

Člani komisije za izobraževanje

Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh. – predsednica
Bogdana Dražić, univ.dipl.inž.arh.
Saša Piano, uni .dipl.inž.kraj.arh.
mag. Polona Filipič, univ.dipl.inž.arh.

Člani komisije za strokovni nadzor

Vojko Pavčič, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN) – predsednik
Aleksandra Geršak Podbreznik, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN)
Gorazd Ravnikar, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN)
Boris Kapelj, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN)
Ivanka Kraljić, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN)
Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh. (PKA)
Kosta Jurkas, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN)
Mitja Kristančič, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN)
Mojca Hribar, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN)
Rado Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh. (PKA, PPN)
Sabina Selan, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN)
Suzana Simič, univ.dipl.inž.kraj.arh. (PKA, PPN)
Sandra Šterpin, univ.dipl.inž.arh. (PA, PPN)