Za tiskalnik
Aktivnosti
Sodelovanje v ZAPS
 
 

Komisije

Izpitna komisija za strokovni izpit za pooblaščenega krajinskega arhitekta

Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh. – predsednik
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Karolina Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Člani komisije za izobraževanje

Saša Piano, uni .dipl.inž.kraj.arh.

Člani komisije za strokovni nadzor

Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh. (PKA)
Rado Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh. (PKA, PPN)
Suzana Simič, univ.dipl.inž.kraj.arh. (PKA, PPN)

Člani disciplinskega sodišča

dr. Darja Marinček Prosenc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Saša Piano, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Urban Švegl, univ.dipl.inž.kraj.arh.