Za tiskalnik
Aktivnosti
Sodelovanje v ZAPS
 
 

Skupščinski svet, UO 2019-2023

Člani skupščine:

Maja Friedl, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Ana Pantelin, univ. dipl. inž. kraj. arh
Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Irena Rozman Fattori, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Član skupščinskega sveta:

MSKA Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Član upravnega odbora:

Sergej Hiti, univ. dipl. inž. kraj. arh.