Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Krajinska ureditev levega brega Savinje

Laško

Krajinska arhitektura:
Polutnik Alenka
Topolšek Katarina
Rebolj Borut

Naročnik:
Občina Laško, Studio Rebeka d.o.o.

Leto projekta:
2006 / v gradnji

Avtor fotografij:
Katarina Topolšek

Zaradi kvalitetnega obstoječega stanja, ki določa obvodni prostor, se ureditev obravnavanega območja prilagaja le temu. Zasnova ureditve temelji na poudarjanju značaja obvodnega prostora in hkrati tipu kulturne krajine. Z organskimi oblikami zasaditve se sledi vzorcem vegetacije v naravi kakor tudi izbor rastlin, ki ga sestavljajo vodoljubne rastline in rastline, ki so značilne za obstoječo kulturno krajino.
Pri urejanju se ohranja vzdolžnost prostora, ki ga določajo reka, pobočje in ribnik. Temu se prilagaja zasaditev, ki z izborom in razmestitvijo sadik upošteva funkcioniranje prostora in kakovost obvodnega prostora. Skupine dreves obrobljajo prevladujoče travnate površine. S skupinami dreves se poudarijo ključne točke v prostoru kot so križišča poti in vstop v park. Zelenice ob ribniku, vzdolž iztoka, pod krošnjami dreves so zasajene z grmovnicami, obvodnimi, močvirskimi in vodnimi trajnicami. Ostale zelenice se zatravijo, kjer je to potrebno.