Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ureditev krožišča z vodometom

Celje

Krajinska arhitektura:
Romih Rado
Topolšek Katarina

Naročnik:
Mestna občina Celje

Leto projekta:
2006 / 2006

Avtor fotografij:
Katarina Topolšek


Zasnova ureditve krožišča z vodometom je izdelana na predhodno postavljenih kriterijih kot so prometna varnost, poudarek vstopa v mesto, enkratno oblikovanje, nizki stroški izgradnje in vzdrževanja.
Zasnova krožišča temelji na izhodiščni obliki krogu, iz katerega izhajajo krožnice različnih velikosti in poljubnih središč. Krožnice se med seboj razlikujejo tudi po vrsti materiala, ki zapolnjuje vmesni prostor. Zunanji rob krožišča se zaključuje s tremi betonskimi vzpetinami, obloženimi z granitnimi kockami, ki se koncentrično dvigujejo in spuščajo okoli centralnega bazena. Notranji rob vzpetine je obrobljen z vodno zaveso, ki jo oblikujejo vodni curki v različnih višinah, s čimer je doseženo navidezno potovanje vode po krožnici. V osrednjem delu vodometa oz. krožišča je oblikovan vodni bazen, v katerega se steka voda in je v nočnem času osvetljen z vgrajenimi lučmi.