Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Zeleni sistem za mestno središče Gabrje II

Občinski lokacijski načrt

Celje

Krajinska arhitektura:
Polutnik Alenka
Romih Rado
Topolšek Katarina

Naročnik:
Mestna občina Celje

Leto projekta:
2005 / v gradnji

Avtor fotografij:
Katarina Topolšek

Zelene površine v urbanem prostoru so predvidene v obliki večjih strnjenih skupin v smeri sever - jug, ki ustvarjajo zračni prostor in se povezujejo v smeri zelenih površin ob rekah Hudinja in Voglajna. Oblikovane skupine dreves, grmovnic in pokrovnic bodo s svojim volumnom in strukturo ustvarjale kontrapunkt grajeni strukturi. Skupine rastlin so oblikovane v pasove v smeri vzhod - zahod. Takšna usmerjenost zelenih pasov rahlja grajeno strukturo in ustvarja preglednost območij med objekti.
Obvodni prostor je oblikovan na način, ki sledi ideji oblikovanja celotnega urbanega prostora na severni strani. Ohranjene so smeri odprtih prostorov iz urbanega območja, ki se pahljačasto odpirajo oz. zapirajo v smereh vzhod – zahod.