Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Greenkeys INTERREG III B CADSES

Zelene površine kot ključni elementi trajnostnih mest

Mednarodni projekt - Nemčija, Avstrija, Poljska, Madžarska, Grčija, Bolgarija, Italija in Slovenija

slovenski partnerji:

Krajinska arhitektura:
Šuklje Erjavec Ina

Sodelavci:
Biba Tominc
Jana Kozamernik

Mestna občina Nova Gorica:
Maja Šinigoj

Sodelavci:
Polona Filipič
dr. Barbara Goličnik


Naročnik:
evropski projekt (INTERREG III B CADSES)

Leto projekta:
triletno obdobje - od 1. maja 2005 do 30. aprila 2008

Avtor fotografije:
GreenKeys

Projekt se osredotoča na pomen in vlogo mestnih zelenih površin za izboljšanje kvalitete bivanja v mestih, kot tudi njihovega načrtovanja in planiranja v smislu trajnostnega razvoja mest.

V projektu sodeluje 20 partnerjev osmih evropskih držav, od tega 12 mestnih občin in 8 znanstvenih organizacij. Projekt je aplikativno naravnan. Cilji so: oblikovati celostnen prostop pri načrtovanju javnih zelenih površin, ki naj odgovarjajo družbenim, ekonomskim, prostorskim in ekološkim pogojem in potrebam mest; pripraviti strategije mestnih zelenih površin ter izboljšati konkretne situacije v mestih z izvedbo pilotnih projektov; razviti in pripraviti metode, koncepte in instrumente za oblikovanje strategij mestnih zelenih površin; pripraviti izbor dobrih praks in zelenih strategij ter zasnovati priročnik za njihovo pripravo za EU mesta; izmenjati znanja, izkušnje in mnenja ter povečati ozaveščenost glede tovrstne problematike v mestni politiki načrtovanja prostora in širših javnih krogih.