Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Natečajni projekt za urbanistično ureditev območja stare cinkarne v Celju

Avtorji:
Polutnik Alenka
Romih Rado
Alenka Kocuvan Polutnik
Radovan Romih

Leto izdelave:
2003

Območje leži v neposredni bližini mestnega središča, vendar je težko dostopno, komunikacijsko odrezano od mesta. Nedostopen je tudi obvodni, visoko vreden poplavni prostor ob Voglajni. Zasnova temelji na vzpostavitvi prometne dostopnosti vseh vrst, predvsem iz smeri mestnega jedra in avtobusnega vozlišča. Vzpostavlja razpoznavno urbano morfologijo, ki se navezuje na historično mestno jedro v smislu raznolikosti funkcionalnih povezav, vendar ima lastne funkcionalne in urbano arhitekturne značilnosti. Vzpostavlja povezavo kulturne dediščine - dimnikov nekdanje cinkarne - kot simbola obravnavanega prostora z urbanim in z zelenim: obvodnimi, krajinsko urejenimi površinami, ki prehajajo v urbani prostor v obliki zelenih pasov. Kakovost urbanistične zasnove je neposredno odvisna od kakovosti urejanja odprtega prostora. Zelene površine v urbanem prostoru so predvidene v obliki večjih strnjenih skupin, ki ustvarjajo zračni prostor in se povezujejo v smeri zelenih površin ob Voglajni, kjer je predviden obvodni park. Obvodni prostor je reliefno preoblikovan tako, da ohranja volumen poplavnosti. Mestoma so predvidene poglobitve za oblikovanje zadrževalnikov meteorne vode iz urbanega območja in za vzpostavitev sistema vodnih površin. Povezuje jih pešpot v obliki mostišča. Prostor bo z mostovži povezan z levim bregom Voglajne, s pešpotjo pa z mestnim središčem.
Karla Jan kovic, Darja Matjašec, Aleš Mlakar, Maja Simoneti