Novice
Novice
 
 

Med finalisti za nagrado MIES VAN DER ROHE Studio AKKA z Arhitekturo Krušec, z ureditvijo tržnice na Ptuju

Iskrene čestitke!

https://zaps.si/novice/med-finalisti-za-nagrado-mies-van-der-rohe-tudi-dva-slovenska-biroja/

Za tiskalnik

Prispevek o prostorskem načrtovanju slovenske Istre na RTV SLO

https://www.rtvslo.si/kultura/arhitektura-in-oblikovanje/prostorsko-nacrtovanje-slovenske-istre/608003

Prispevek Nataše Mihelič govori o pomenu občinskih prostorskih načrtov za varovanje in razvoj prostorskih kvalitet. V prispevku sodeluje več predstavnikov stroke, ki poudarjajo nujnost prostorskih načrtov za ohranitev javnih površin, ščitenje prostora pred nereguliranimi investitorskimi posegi, ter za zagotavljanje bivalno in klimatsko prijetnega okolja.

Za tiskalnik

In memoriam NIKA KRAVANJA (1942 - 2022)

Žalostni sporočamo vest, da je preminula ena od pionirk razvoja slovenske krajinske arhitekture, profesor doktor Nika Kravanja. Za seboj je pustila močno sled pri oblikovanju Oddelka za krajinsko arhitekturo, s svojim profesionalnim delom in s srčno predanostjo podajanja znanja mlajšim generacijam.

Zapis dr. Marka Dobriloviča
https://www.bf.uni-lj.si/sl/organiziranost/krajinska-arhitektura/novice/2022011019355071/in-memoriam:-nika-kravanja-1942--2022
https://www.facebook.com/ULBFKA/posts/3045270665802425

Za tiskalnik

Zaključen posvet "Hladna mesta za vroč planet 2021: načrtovanje na podnebne spremembe odpornega mesta"

V torek, 5. oktobra 2021 je Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) s podporo Mestne občine Ljubljana in sponzorskimi sredstvi izvedlo spletni strokovni posvet »Hladna mesta za vroč planet 2021: načrtovanje na podnebne spremembe odpornega mesta«. Posvet je nadaljeval lansko leto začeto razpravo o pomenu prilagajanja podnebnim spremembam v mestih in o vlogi prostorskega načrtovanja, tokrat s poudarkom na izvedbeni ravni in konkretnih rešitvah v prostoru, ki naslavljajo predvsem uravnavanje mestne mikroklime in ohranjanje biotske pestrosti.

Tudi letos so številni slušatelji spremljali nastope treh mednarodnih uvodničarjev in predstavitve, s katerimi je DKAS skušal predstaviti prenos strateških ciljev urbanističnega načrtovanja za prilagajanje na podnebne spremembe v prakso izvedbenega načrtovanja. Na posvetu je bilo izpostavljeno:
- Kako določila prostorskega načrta naslavljajo izzive podnebnih sprememb konkretno, na osnovi prostorskih aktov,
- Kako se določila prostorskih aktov prenašajo na izvedbeno raven načrtovanja, ter
- Kako se rešitve izvajajo v prostoru in kako se razrešujejo konfliktna določila pri izvedbi.

Če povzamemo, je ključni izziv urbanih območij krčenje zelenih površin v konkurenci za zemljišča. Naslavljanje tega izziva je na deklarativni, strateški ravni razmeroma dobro zastavljeno. Strategija EU za biotsko raznovrstnost želi ta trend obrniti s konkretnimi orodji, kot so načrti za ozelenitev mest, platforma za izmenjavo informacij, Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) s svojimi pobudami odpira možnosti za ohranjanje narave v mestih, IFLA Europe pa si prizadeva k bolj dejavnem, bolj političnem delovanju krajinskih arhitektov, da se krajina prepozna in vključi v strategije, ki so povezane s podnembnimi spremembami.

Za prenos strateških usmeritev prilagajanja na podnebne spremembe in blaženje njihovih učinkov na izvedbeno raven pa se izkaže, da so potrebna ne zgolj jasna in konkretna navodila za izvedbo, temveč tudi sodelovanje javnosti, stroke in državnih organov, poglobljeno strokovno delo ter širši družbeni konsenz, volja in zaveza, da se prenesene strateške usmeritve v prostorskih aktih tudi uresničijo. Poseben izziv je vzbuditi voljo in zanimanje zlasti investitorjev, kar pa je povsem dosegljivo z inovativnini in privlačnimi rešitvami, kot so ozelenitve streh, ozelenitve sten in druge mikro ozelenitve ter parkovne ureditve, ki so bile na posvetu tudi podrobneje predstavljene. Zaključne vsebine posveta pa so bile združene v prispevku o načrtovanju Povezanega mesta Oberbillwerder, širitve mesta Hamburg, ki temelji na sodobni, energijsko učinkoviti obliki bivanja, mobilnosti in dela ter ustvarjanjem soseske kot podnebno ugodnega javnega prostora, ki izhaja iz krajinskih danosti.

Vsebino posveta, ki je bila tudi deljena po neposrednem prenosu, najdete na Facebook strani DKAS:
1. del posveta
2. del posveta
Zbrane povzetke predstavljenih vsebin s posveta pa si preberite in oglejte v zborniku.

Za UO DKAS
Barbara Kostanjšek, predsednica

Za tiskalnik

Vabilo na posvet: HLADNA MESTA ZA VROČ PLANET 2021

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije Vas vljudno vabi na spletni posvet in panelno razpravo »HLADNA MESTA ZA VROČ PLANET 2021: načrtovanje na podnebne spremembe odpornega mesta«, ki bo v torek, 5. oktobra 2021 ob 10:00 potekal preko platforme ZOOM s prenosom po Facebooku v živo. Posvet nadaljuje lansko leto začeto razpravo o pomenu prilagajanja podnebnim spremembam in o vlogi prostorskega načrtovanja s tem, da se letos osredotoča na izvedbeno raven in konkretne rešitve v prostoru.

Namen dogodka je predstaviti prenos strateških ciljev urbanističnega načrtovanja za prilagajanje podnebnim spremembam v prakso izvedbenega načrtovanja in v prostor.

Program dogodka si lahko ogledate tukaj. Udeležba na dogodku je brezplačna. Prosimo, da se na posvet prijavite preko spletnega obrazca. do 1. 10. 2021.

Posvet bo izveden s sofinanciranjem Mestne občine Ljubljana ter s sponzorskimi sredstvi.

Veselimo se vaše udeležbe in Vas lepo pozdravljamo
v imenu UO DKAS, Barbara Kostanjšek, predsednica

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si