Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

DKAS na spletu

1. marec 2006

Nekateri trdijo, da tisto, česar ne najdeš na svetovnem spletu, sploh ne obstaja. Večina se nas po premisleku gotovo strinja, da nič res pomembnega v našem življenju ni povezano z računalniki, hkrati pa se internetu tudi ne bi več prav zlahka odrekli. Povezanost, taka in drugačna, je človeku potrebna in vsaka nova možnost za povezovanje je dobrodošla. S predsodki, da računalniki povezujejo brezosebno, je pometla njihova koristnost.

Svoj predstavitev v svetovnem spletu danes bolj in manj domišljeno načrtujejo posamezniki, šole, podjetja, države, mednarodne organizacije in najrazličnejše interesne skupine. Umestitev v svetovno spletno omrežje dodaja njihovemu delovanju nove razsežnosti. Pojava z lastno stranjo na spletu je dokazilo o želji po prepoznavnosti, vidnosti in slišnosti v mnogo širši skupnosti, kot jo lahko obvladujemo z osebnimi stiki. Pojav na spletu vodijo najrazličnejši nameni in cilji, predstavitvene strani so bolj in manj aktivne, prepričljive in uporabne. Spletna skupnost je heterogena, stalno spreminjajoča in zapisana čisto svojstvenim pravilom evolucije. Pripada ji, na svoj način, lahko vsak.

Ko se tako, po nekaj več kot desetih letih obstoja, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije pojavlja tudi na internetu, ni to nič posebnega. Samo še ena skupina več, ki si želi nagovoriti širšo skupnost. Za majhno strokovno društvo, kot je DKAS, pa je lastna internetna stran pomembna pridobitev. Še toliko bolj, ker se bodo dejavnosti društva lahko razširile in bolj prepričljivo nagovarjale različne ciljne skupine.

Po zadnjih podatkih je bilo v Sloveniji registriranih nekaj več kot 19 tisoč društev. DKAS je eno od strokovnih društev s področja urejanja prostora in varstva okolja. Za prepoznavnost in utrjevanje pomena stroke je delovanje DKAS izjemnega pomena. Na podoben način so krajinski arhitekti mednarodno povezani v organizacijo IFLA, pa v evopskih okvirih v EFLA in posebej kot študentje krajinske arhitekture v ELASA in akademski kolegi v mrežo evropskih krajinskoarhitekturnih šol ECLAS. V večini teh organizacij so aktivni člani tudi slovenski krajinski arhitekti. Slovenska krajinska arhitektura je tradicionalno dobro mednarodno povezana, šoli je priznan redko dober program in slovenski krajinski arhitekti, študentje ter profesorji uspešno sodelujejo tudi v mednarodni praksi.

Društvena dejavnost je za stroko, katere dejavnost je tesno povezana z javnim interesom za kakovostno urejen prostor in kot taka v svojem bistvu daleč presega delovanje posameznika, zelo pomembna. V DKAS verjamemo, da bo za prihodnjo kakovost bivanja in mednarodno prepoznaven razvojni model Slovenije izjemno pomembno, kako uspešno bo Slovenija izkoristila svoj prostorski potencial. Pri tem imamo v mislih tako izjemno kulturno dediščino kot ohranjeno naravo in poselitveno strukturo, ki zaradi kakovosti bivanja, naravnih značilnosti in merila nacionalnega teritorija zahtevajo še posebno pretanjeno razvojno razpravo. Z urejanjem prostora povezane stroke bodo zato v prihodnosti morale izkoristiti vse možnosti, da bodo čim bolj uspešno posredovale svoje znanje najširši slovenski javnosti in zagotovile optimalne pogoje za razvoj države. Krajinska arhitektura se tudi z delovanjem svojega društva aktivno udeležuje vseh aktualnih razprav o razvoju stroke in dejavnosti v prostoru. Pri tem DKAS nikoli ne postavlja v ospredje lastne stroke ali ozko povezanih strokovnjakov pač pa dosledno izpostavlja pomen kakovosti urejanja prostora, strokovnih metod dela in povezovanja za usklajevanje različnih interesov.

DKAS svojo spletno stran vidi kot možnost za novo, še živahnejšo dejavnost, ki naj prispeva k širši prepoznavnosti stroke, vsebine in načina dela ter tako omogoči še boljše povezovanje in sporazumevanje vpletenih v procese urejanja prostora.

mag. Maja Simoneti