Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Stroka nasprotuje legalizaciji pred izvedbo potrebnih sistemskih sprememb

14. april 2014

Skupina Odgovorno do prostora! je 10. aprila posredovala ministru pristojnemu za prostor, predsednici vlade in medijem ter zainteresirani javnosti odziv na predlog zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami. Stroka opozarja, da je napoved skorajšnjega sprejetja zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami (osnutek, marec, 2014) slaba ideja, ki ima lahko dolgoročno gledano številne negativne posledice. Med drugim nikjer ni zagotovil, da bo zakon nelegalno gradnjo trajno zajezil. Stroka kot največji problem rešitve izpostavlja dejstvo, da vlada legalizaciji, kot značilni posledici slabosti v sistemu urejanja prostora, daje prednost pred nujnimi celovitimi spremembami sistema urejanja prostora. Ker se je vlada lani z Izhodišči normativnih sprememb na področju urejanja prostora (november, 2013) zavezala, da bo poskrbela za potrebne sistemske spremembe in je pozimi steklo intenzivno sodelovanje pri pripravi novih rešitev, je stroko namera vlade izražena v osnutku zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami negativno presenetila. Prevladalo je namreč prepričanje, da v državi obstaja, prav skozi perspektivo razgaljenih razsežnosti nelegalne gradnje, široko splošno soglasje o problemih v urejanju prostora in potrebnih ukrepih za njihovo razrešitev. V svojem odzivu zato OdP! ponovno izpostavlja pomen prioritet v urejanju prostora ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za učinkovito izvedbo legalizacije.

Več v Stališču skupine Odgovorno do prostora! do osnutka predloga zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami in na spletni strani.

Uredništvo