Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Predaval nam je Brad Collett

21. april 2016

Bradford Collett, profesor na Šoli za krajinsko arhitekturo na Univerzi v Tennesseeju, gostuje na Oddelku za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti kot Fullbrightov štipendist. V okviru sredinih predavanj je z naslovom Učinkovito delujoče krajine, predstavil svoje poglede in izkušnje s področja urejanja meteornih voda. Izpostavil je pogoste vzroke za onesanženje voda in slabe hidrološke pogoje, ki jih povzroči nepremišljena pozidava. V kontekstu naraščanja prebivalstva in slabih praks, je nakazal negativne trende, ki zaradi slabšanja ekoloških razmer vodijo tudi v dodatne družbene probleme, kot so onesnažena pitna voda in škoda zaradi poplav. Na podlagi podrobnega razumevanja hidroloških ciklov je v drugi polovici predavanja pokazal možne rešitve, razvite v okviru projekta PlanET. Opisal je pristop imenovan »razvoj z majhnim vplivom« (Low Impact Development - LID), ki zajema vsa merila, od oblikovanja detajlov do upravljanja s povodji. Opozoril je na pomen vegetacije in propustnih površin v urbanem okolju in pokazal primere dobrih praks oblikovanja uličnega prostora, zadrževalnikov in rastlinskih čistilnih naprav, ki zmanjšajo obremenjenost kanalizacijskega sistema, čistijo vodo in dvigajo kakovost javnih in zasebnih odprtih površin. Opozoril je na alternativne načine oblikovanja obsežnih parkirnih površin, s katerimi lahko zmanjšamo obseg nepropustnih površin ne da bi bistveno zmanjšali število parkirnih prostorov. Collett trdi, da so prostori, ki jih oblikujemo z namenom urejanja voda, lahko gradniki kakovostnega javnega prostora, ki poleg izboljševanja hidroloških pogojev nudi prostor za oddih, uravnava mikroklimo, zmanjšuje obremenjenost kanalizacijskega sistema in s tem stroške njegovega vzdrževanja, dviga vrednost nepremičnin in kvaliteto bivanja v okolici ter, nenazadnje, prispeva k estetiki urbanega prostora. Predavanje bo ponovil 7. junija na Urbanističnem Inštitutu.

Povezave:
Projekt Low Impact Development
Brošura

Nejc Florjanc