Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Javno zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj DKAS

2. marec 2017

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Jamnikarjeva 101 ob 25-letnici delovanja objavlja javno zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj v skladu z 2. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih DKAS za dela s področja krajinske arhitekture, prostorskega planiranja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, krajinskega oblikovanja in teorije krajinske arhitekture, v obdobju od leta 1976 do 2017.

Podati je mogoče predloge za nagrado za življenjsko delo, priznanje za večletno aktivnost v stroki in pomembne dosežke ter priznanje za aktivnost v stroki ali za opravljanje posebnih nalog v društvu.

Predloge za nagrade in priznanja lahko posredujejo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, visokošolske organizacije, raziskovalne organizacije, nevladne organizacije, strokovna združenja, gospodarske družbe in posamezniki ter organi Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Predlogi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Vsebovati morajo: opis dela / del, ime avtorja / avtorjev, strokovno utemeljitev predloga, bibliografijo kandidata ter biografijo in bibliografijo oziroma »curriculum vitae« kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo oziroma večletno aktivnost v stroki.

Predloge v dveh izvodih s priloženo dokumentacijo v skladu s pravilnikom pošljite do 20. 08. 2017 na naslov: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – predlog za nagrado ali priznanje».

Lepo vabljeni!

UO DKAS