Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Na natečaju "Brv in kolesarska pot - Irča vas" zmagala zadržana rešitev

Prvonagrajena skupina avtorjev je sledila vodilu: "oblikovati brv kot kar se da zadržan, minimalen poseg v občutljivo naravno okolje območja reke Krke" in zasnovala most brez vmesnih podpor, ki po mnenju avtorjev pomenijo "grob poseg v naravno okolje in obenem lahko predstavljajo ovire v času neurij, ko se ob podporah nalaga vejevje in debla podrtih dreves, kar zmanjšuje hidravlični profil in posledično dviguje nivo poplavnih voda."

Avtorji prvonagrajene rešitve so:
Marjan PIPENBAHER, univ. dipl. inž. grad.
Tomaž WEINGERL, univ. dipl. inž. grad.
Aleš FILIPIČ, univ. dipl. inž. grad.
Blaž BUDJA, univ. dipl. inž. arh.
Rok JEREB, univ. dipl. inž. arh.
Dr. Dušan STUPAR, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Nina MAJORANC, univ. dipl. inž. arh.

Natečajna komisija je opazila, da je med nagrajenimi skupinami samo zmagovalna vključila v pripravo rešitve tudi krajinskega arhitekta.

Čestitamo nagrajencem in posebej kolegu Dušanu Stuparju ter se veselimo nove kakovostne ureditve.

Več na spletni strani ZAPS: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=145