Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Krajinska politika za učinkovito varstvo in razvoj slovenske krajine

DKAS - Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, IPoP - Inštitut za politike prostora in Društvo za varstvo Alp CIPRA Slovenija so poleti 2018 na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij pridobili sredstva za izvedbo projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: izhodišča za oblikovanje Krajinske politike.

Krajinska politika naj bi zagotovila pogoje za skladno varstvo in razvoj krajine, povezala in uskladila pričakovanja, cilje in ukrepe različnih področij in akterjev v krajini ter omogočila, da razvijamo krajino kot našo skupno dediščino in pomembno prvino osebne in narodove identitete. Pripravo nacionalne krajinske politike predvideva Evropska konvencija o krajini (EKK, 2000), ki jo je Slovenija sprejela marca 2001 in ratificirala med prvimi v Evropi, julija 2003. Namen projekta je sprožiti informiran proces priprave tega za državo Slovenijo pomembnega dokumenta in aktivno vključiti v pripravo vse relevantne deležnike, predvsem predstavnike sektorjev na državni ravni, in spodbuditi zanimanje prebivalcev za urejanje krajine in soudeležbo v upravljanju.

Več si lahko preberete na tej povezavi

Za projektno skupino: Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora
Foto: Luka Vidic