Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Proti zlorabi sistema v škodo kakovosti okolja

Poenostavljanje postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj in zaostritev pogojev sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih povečuje tveganje za korupcijo v škodo okolju. Tovrstno tveganje potrjuje ne le javno izražanje mnenj s strani nevladnih organizacij, temveč temu pritrjujejo tudi predstavniki vlade, ko ta sveženj ukrepov v sklopu interventne zakonodaje za omilitev posledic epidemije pojasnjujejo javnosti.

Posebej zaskrbljujoč in sporen je tudi predlagan amandma k Zakonu o ohranjanju narave, ki večini nevladnikom preprečuje tudi možnost pridobitve statusa delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Organizirana civilna in strokovna družba v sistemu urejanja prostora in varstva okolja predstavlja pomembno varovalo pred zlorabami sistema v škodo kakovosti prostora in okolja kot javnega dobra. Posledice sprejetja takšnih ukrepov so lahko za slovensko okolje, prostor in družbo daljnosežne, morda celo nepopravljive.
Več v prispevku.

Barbara Kostanjšek, predsednica DKAS