Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Resolucija IFLA Europe "Landscape as Footprints on Earth"

Na Generalni skupščini IFLA Europe 17. oktobra 2020 je bila sprejeta resolucija "Landscape as Footprints on Earth" - "Krajine kot odtisi na zemlji". Gre za skupna prizadevanja vseh delegatov IFLA Europe, ki predstavlja močno orodje za spodbujanje prepoznavnosti in pomena krajinske arhitekture. Resolucija zavezuje združenja krajinskih arhitektov in vse ključne področne deležnike na območju EU k odzivanju, spodbujanju in zagotavljanju vzdržnega razvoja, ki se odraža kot "pozitiven" odtis v krajini. Vse bolj se pojavljajo degradacije tako naravne kot kulturne krajine ter naravni viri, kar zmanjšuje raznolikost vrst, izčrpava vodne vire in bistveno prispeva k podnebnim spremembam.
Resolucija IFLA Europe je eden ključnih dokumentov, ki odraža poslanstvo in vizijo krajinskih arhitektov ter postavlja cilje naše prihodnje strategije in delovanja.

Resolucija IFLA Europe 2020 "Krajine kot odtisi na zemlji" bo posredovana vsem pomembnim deležnikom - Evropski uniji, Svetu Evrope, ICOMOS-u, Unescu, UN-Habitat, WWF, FAO, UNEP, IUCN, UIA in drugim pomembnim organizacijam.

Vabljeni k branju Resolucije, ki bo kmalu tudi v slovenskem jeziku.