Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Posodobljeni standardi ZAPS

Skupščina ZAPS je na 63. seji, ki je potekala 5. aprila 2023, potrdila posodobljene verzije prvih štirih standardov ZAPS, standarda ST ZAPS 05:2022 in ST ZAPS 06:2021 pa sta bila potrjena kot primerna za pričetek poskusnega obdobja. Za vseh šest zvezkov standardov se tako nadaljuje prehodno obdobje, v katerem bomo standarde še naprej preverjali in izpopolnjevali. Morebitne predloge, pripombe in stališča lahko posredujete kadarkoli do konca leta 2023 na naslov strokovna.pomoc@zaps.si, zadeva: ST ZAPS. Več o tem lahko preberete tukaj: https://zaps.si/poklicna-praksa/standard-zaps/standard-zaps-splosno-o-standardu/

S posodobitvijo standardov in pripomočkom za pripravo ponudbe se zaključuje večletni projekt ZAPS, ki pomeni pomemben prispevek v prizadevanjih za ureditev razmer na trgu arhitekturnih storitev. Storitve arhitektov in krajinskih arhitektov pri načrtovanju stavb, notranje opreme in odprtega prostora namreč poleg izdelave projektne dokumentacije vsebujejo tudi množico raznovrstnih drugih storitev, usmerjenih v dosegljiv in uresničljiv cilj. Poimenovanje in opredelitev teh storitev zagotavlja, da te nevidne storitve postanejo vidne. Vse to pa omogoča pot do jasnejše komunikacije med naročniki in izvajalci teh storitev, saj pričakovanja in zahteve naročnikov velikokrat presežejo dogovorjeni naročniški okvir.
V razmerah izrazitih razlik v poznavanju obsega naročenih storitev in vsebine projektne in druge dokumentacije se ustvarja tudi prostor za raznolike vsebine ponudb na trgu arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih storitev, kakor tudi za zelo širok razpon vrednotenja teh ponudb. Standard tako nudi trdno izhodišče in referenco, tako za arhitekte in krajinske arhitekte, kakor tudi za naročnike.

https://zaps.si/poklicna-praksa/sklepanje-poslov/ponudba-pogodba/