Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

PROJEKT 'MESTO DREVES' V PODPORI MREŽE ZA PROSTOR

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z željo dviga ravni obravnave dreves v urbanem okolju in strokovnega ravnanja z njimi, v okviru projekta 'Mesto dreves' z aktivacijo strokovne javnosti in sodelovanjem občin pripravlja pregled uporabe evidenc dreves v slovenskih občinah, mestih in naseljih ter nabor dobrih praks upravljanja mestne drevnine. Zbrane ugotovitve o uporabi evidenc dreves bodo v povezavi z drugimi domačimi strokovnimi spoznanji v sklopu projekta uporabljene za ozaveščanje o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja, povezanega z drevesi v urbanem prostoru.

Več na povezavi: http://www.dkas.si/?id=3,11