Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti

29. januar 2007

Ena od prioritet ZAPS, v prejšnjem in novem sklicu, je urediti izvajanje prostorsko načrtovalskih dejavnosti v novem zakonu. Zakon se tako tiče tako članov ZAPS kot IZS. Ambicija novega zakona je ureditvam, ki jih danes že vključuje druga zakonodaja, dodati nova pravila, ki bodo zagotovila pogoje izvajanja dejavnosti v javnem interesu ter bodo usklajena s priporočili evropske zveze arhitektov (ACE). Pripravljavci zakona zatrjujejo, da brez novega zakona ni možno urediti razmer na trgu dela in je zato njegov sprejem nujen.

Razprava o predlogu novega Zakona zaenkrat poteka v okviru ZAPS. Začela se je s predstavitvijo predloga 11. januarja (glej priponko), kjer so predstavniki matične sekcije KA, že povedali, da se ne strinjajo s spremembami v škodo pridobljenih pravic do dela in zahtevali ohranitev rešitev iz Zurep in ZGO-1 kombinacije. 23. januarja je bila v smislu odpiranja prostora za razpravo sklicana seja vseh sekcij in zainteresiranih predstavnikov ZAPS. Svoje mnenje o zakonu sta posredovala predsednik MS P prof. Andrej Pogačnik in predsednica MS KA Marsela Podboj, pisno stališče je posredoval tudi predsednik MS A Miha Kajzelj. Pripombe sodelujočih lahko strnemo v pripombe na področja delovanja posameznih strok in licence na posameznem področju, pripombe na zahteve glede projektantskih družb ter pripombe na predvideno organizacijo zbornice. Večina prisotnih je tudi opozorila, da ZAPS kot predstavnik arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev ne enakovredno zagovarja interesov svojih članov. Razpravo je vodil predsednik ZAPS dr. Viktor Pust, ki je predvsem poudarjal potrebo arhitektov po spremembah zakonskega okvira in zagotavljal, da bo ZAPS skušala mnenja in zahteve sekcij uskladiti.

Pripombe DKAS je doslej pripravila razširjena Skupina za zakonodajo DKAS in so načelno predstavljene v priponki. Po predlogu predsednika ZAPS bo na naslednjem sestanku 31. januarja potekalo usklajevanje glede področja dela in pristojnosti posameznih strok.

Priponki: Okvirna stališča MS KA do ZAID ter Predlog ZAID.

Uredniški odbor