Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Znanstvena monografija Barbare Goličnik: "Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in parkov"

23. marec 2007

Urbanistični inštitut RS vabi na predstavitev znanstvene monografije Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in parkov: Novi izzivi in pogledi na načrtovanje in urejanje prostora krajinske arhitektke Barbare Goličnik, ki bo 27.03.2007 ob 19.00 uri v prostorih MGLC v Tivolskem gradu.

O knjigi se bomo pogovarjali z avtorico dr. Barbaro Goličnik, recenzentom red. prof. dr. Markom Poličem in urednikom zbirke Urbani izziv publikacije Ivanom Staničem.

Knjiga temelji na izhodišču, da je bistvo javnega prostora v soobstoju različnih uporabnikov določenega območja, in da je javni prostor dvosmerni vzajemni proces med ljudmi in prostori. Na podlagi pregleda literature in dejanskega znanja načrtovalcev in oblikovalcev mestne krajine opozarja na nezadostno znanje in predstave o uporabniško prostorskih odnosih v javnih mestnih odprtih prostorih. Bolj kot dejanski načrtovalski praksi se posveča raziskovanju na področju načrtovanja in oblikovanja mestne krajine. Kljub temu pa je tematika prej usmerjena na pomen empiričnih vrednosti kot na povsem teoretične razprave o javnih odprtih prostorih v mestih. Upoštevaje pristop v načrtovanju in urejanju prostora od spodaj-navzgor preučuje različne odnose med fizičnimi in programskimi lastnostmi trgov in parkov ter njihovimi uporabniki.

Opazovanje in kartiranje vedenj predstavlja glavno tehniko pridobivanja empiričnih podatkov o uporabi trgov in parkov mestnih središč izbranih mest. Čeprav originalni vedenjski zemljevidi vsebujejo zajem vseh potrebnih podatkov, je način njihovega zapisa in prikaza podatkov kljub vsemu tog in ne omogoča izčrpne in podrobne obdelave. Obdelava podatkov s pomočjo GIS pa omogoči obravnavanje vseh preučevanih dejavnikov (vrsta aktivnosti, starost, spol, vremenske razmere ipd.) kot prostorskih informacij in skozi vrednostni sistem vzpostavitev (novega) empiričnega znanja o uporabniško prostorskih odnosih. Take interaktivne GIS podatkovne banke so učinkovito orodje za vzpostavitev, razvoj, nadgradnjo in vzdrževanje (novega) empiričnega znanja o razmestitvi dejavnosti v prostoru, o oblikah in velikostih potencialnih in učinkovitih okoljih posameznih rab, o območjih uspešnih sobivanj različnih rab ter o drugih posameznih ali posebnih razmerjih in razsežnostih, ki so se izkazala kot značilna pri preučevanju in ugotavljanju odnosov med prostori in njihovimi uporabami.

Za ljubljanske trge in parke je značilna pestra in raznovrstna raba. Trgi so v glavnem prostori prehodov in zbiranja, na katerih različne prostorske členitve spodbujajo tudi pojav raznovrstnih sekundarnih rab, predvsem neformalo sedenje, ustavljanje in čakanje ter rolkanje. Parki v glavnem pomenijo prostore počitka in sprostitve, saj se v njih najintenzivneje in najpogosteje pojavljata rabi kot sta sedenje in sprehajanje. Izmed aktivnih in dolgotrajnejših dejavnosti so predvsem za Tivoli značilni tudi igra, tek in rolanje.

Vzorci zasedbe prostorov so kot rentgenski posnetki, ki odstirajo razsežnosti in oblike prostorov, ki so v fizični strukturi prostora pogosto prikrite ali neprepoznavne. S tem odražajo značaj prostora z uporabniškega vidika. Tak pristop obravnavanja uporabniško prostorskih razmerij osvetli anatomijo prostorov in s tem kritično ovrednoti načrtovanje in oblikovanje odprtih prostorov. Empirično znanje, ki temelji na obravnavi prostorov z vidika uporabe (vedenjski zemljevidi) v načrtovalski praksi lahko pomeni dodatni vidik in spodbudo k ustreznemu načrtovanju prostorov za raznovrstne uporabnike. Za načrtovalsko prakso knjiga torej poudarja pomen poznavanja in prepoznavanja ustreznosti in primernosti prostorov za zasedbe ter pomen potencialov prostora za uporabo tako na podlagi možnosti za uporabo kot z vidika verjetnosti izrabe nosilnosti prostora za eno ali več rab.

Knjigo Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in parkov: Novi izzivi in pogledi na načrtovanje in urejanje prostora, avtorice dr. Barbare Goličnik je mogoče kupiti na spletni strani Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Spletna cena znaša 27 EUR. Maloprodajna cena knjige pa je 31 EUR. V kratkem bo knjiga na voljo tudi v knjigarnah. Dodatne informacije dobite na naslovu UI.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije