Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Poziv k sodelovanju v anketi

13. junij 2007

Absolventka krajinske arhitekture Mojca Rupnik ob pripravi svoje diplomske naloge v sodelovanju z mentorico dr. Niko Kravanja prosi vse kolege, ki so že aktivni v praksi, za sodelovanje pri raziskovanju ponudbe drevnine v slovenskih drevesnicah. V priponki najdete kratek anketni vprašalnik z njenim nagovorom.

Sodelovanje v tovrstnih raziskavah je dejanje dobre volje in strokovne odgovornosti. Vsaka uspešno izvedena raziskava je prispevek k razvoju stroke. Krajinska arhitektura v Sloveniji za preboj v načrtovalsko prakso potrebuje raziskovalne projekte. Uspešno raziskovanje v času priprave diplome je spodbuda odločanju za raziskovalno delo v praksi.

Vabilo k izpolnitvi ankete objavljamo med novicami vsaj še iz dveh pomembnih razlogov:
  • da bi spodbudili krajinske arhitekte k sodelovanju in
  • da bi spodbudili vsebinsko izkoriščanje naše skupne, krajinarske, internetne strani.
V zadnjem času smo priča dvosmernemu trendu, po eni vse več kolegov razume v čem je smisel strokovne povezanosti in sodelovanja, hkrati pa celo ti isti krajinski arhitekti ne vidijo pravega smisla v delovanju društva. Društvo krajinskih arhitektov je organizirana oblika sodelovanja, prenosa informacij in iskanja skupnega imenovalca v strokovni skupnosti. Naše strokovno sodelovanje ne sloni na vedno enakih mnenjih in zgolj skupnih izdelkih, pač pa na skupnih ciljih. Kar se tega tiče, si krajinski arhitekti v prihodnosti predvsem želimo prepoznavno zaznamovati tudi načrtovalsko prakso. V javnosti je znano, da smo krajinski arhitekti "uporaben kader", kar govori o veliki opravilni sposobnosti in je gotovo kompliment stroki. Na prvi seji novega UO DKAS smo razgreto razpravljali o tem, kaj si kot stroka želimo dokazati v prihodnjem obdobju. Naš cilj je nadaljevati z dobro prakso uigrane strokovne skupnosti, dejavne v prostorskem in varovalnem načrtovanju, ki pa se profilira tudi na projektantski ravni.

Krajinski arhitekti smo majhna strokovna skupnost in k učinkom v praksi prispevamo prav vsi posamezniki. V tem smislu bo DKAS na različne načine podpiralo delo posameznikov in skupin, študentov in raziskovalcev. V tem duhu objavljamo tudi ta poziv k sodelovanju v anketi za pripravo diplomske naloge. V novem UO verjamemo, da je uspešno delo posameznikov del uspeha skupnosti!

Maja Simoneti, predsednica DKAS